Tulosta

Tutkimus:
Multiplate-trombosyyttifunktiotutkimus
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
21.7.2021

9899 • B -MPADP

9929 • B -MPADPhs

9939 • B -MPASPI

9940 • B -MPTRAP

Johdanto

Trombosyyttien aktiivisuutta tutkitaan mm. tukosriskin hallinnassa ja vuototaipumuksen selvittelyssä.

Henkilöitä, joilla on suurentunut tukosriski, voidaan hoitaa trombosyyttien estolääkityksellä. Tyypillisimpiä lääkeaineita ovat syklo-oksygenaasi- ja ADP-reseptoriantagonistit, esimerkkeinä asetyylisalisyylihappo ja klopidogreeli, vastaavasti. Lääkeainevaikutus on kuitenkin yksilöllinen, minkä vuoksi lääkkeen sopivuutta tai tehokkuutta voidaan todentaa trombosyyttifunktiotutkimuksilla. Multiplate-menetelmässä potilaan trombosyyttejä aktivoidaan lääkeaineen kohdemolekyyliä indusoivalla laukaisuaineella, jotta lääkeaineen vaikutus tai lääkeresistenssi voidaan selvittää.

Tiedustelut

Tutkimukset toteuttaa TAYS:n verikeskus (puh. 311 76550). Näytteiden toimittamisesta sovitaan verikeskuksen kanssa.

Indikaatiot

Trombosyyttien estolääkkeiden vaikutuksen selvittäminen profylaksiassa ja preoperaatiivisena toimenpiteenä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

HUOM! Näytteen analysointikelpoisuuden varmistamiseksi tutkimusta voi tilata vain TAYS Keskussairaalan osastot.

Multiplate-tutkimusten tulkintaan tarvitaan tuore (alle 1 vrk) PVK (Trombosyytti) -tulos. Tilaa Multiplate-tutkimusten yhteydessä myös B-PVK (2474) -tutkimus kertaalleen.

1. Tehdään tutkimuspyynnöt osatutkimuksista normaalisti laboratoriotietojärjestelmään, ja tulostetaan tarrat.

2. Otetaan näyte ja liimataan tarrat putkiin. Huom! Vain 1 tarra/putki. Loput tarroista näytteen mukaan irtonaisena.

3. Toimitetaan näyte, loput tarrat sekä tiedot potilaan mahdollisesta trombosyyttien estolääkityksestä verikeskukseen. 

HUOM! Näytteen toimituksessa ei saa käyttää putkipostia.

Näyteastia

Li-hepariiniputki, geelitön.

Näyte

Kokoverinäyte Li-hepariiniputkessa. Yhden osatutkimuksen tarve on 300 µl. Putki asettuu ottojärjestyksessä sitraatti- ja seerumiputken väliin.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä, missä sen säilyvyys on noin 3 tuntia. Näytteen voimakasta sekoittamista tulee välttää.

Ei esikäsittelyä.

HUOM! Näytettä ei saa toimittaa putkipostilla.

HUOM! Näytteen toimittamisesta verikeskukseen sovitaan puhelimitse (puh. 311 76550).

Menetelmä

Impedanssiaggregometrinen

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

B -MPADP 55 – 117 U
B -MPADPhs 41 – 99 U
B -MPASPI 79 – 141 U
B -MPTRAP 92 – 151 U

 

 

 

 

 

 

 

Viitevälit perustuvat valmistajan aineistoon.

Tulkinta

Trombosyyttien aktivoituminen aiheuttaa muutoksen mittauskyvetin impedanssissa, jota laite mittaa 6 minuutin ajan.  Laite piirtää impedanssikuvaajan, jonka pinta-ala ilmoitetaan ”uniitteina” (U). Tulos tulkitaan viitevälien mukaan. Alle viitevälin jäävät tulokset viittaavat lääkeainevaikutukseen tai muuten trombosyyttien puutteelliseen toiminnallisuuteen.

Eri lääkeaineet näkyvät tutkimuksissa seuraavasti:

Tutkimus Asetyylisalisyylihappo Klopidogreeli Gp IIb/IIIa -antagonisti
MPADP + +
MPADPhs ++ +
MPASPI ++ +
MPTRAP

+

 

Virhelähteet

Näytteen ravistelu voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia. Toimituksessa pyritään välttämään näytteen sekoittamista. Näytettä ei saa lähettää putkipostilla. 

Lisätiedot

Tutkimuksissa käytettävät laukaisuaineet:

MPADP: ADP – aktivaatio ADP-reseptorivälitteisesti

MPADPhs: ADP ja prostaglandiini E1 – aktivaatio ADP-reseptorivälitteisesti

MPASPI: Arakidonihappo – aktivaatio syklo-oksygenaasivälitteisesti

MPTRAP: Trombiinireseptoria aktivoiva peptidi – aktivaatio trombiinireseptorivälitteisesti