Tulosta

Tutkimus:
AIVOLISÄKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
1.12.2017

4183 • Pi-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559
Tulkintaan liittyvät kysymykset: oyl Hannu Haapasalo, puh. (03) 311 76560

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146
Tulkintaan liittyvät kysymykset: oyl Hannu Haapasalo, puh. (03) 311 76560

Indikaatiot

Hypofyysikasvainten diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidost,a sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitu formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Pirkanmaa:
Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme keskussairaala:
Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Aivolisäkettä. Näytekudos on pehmeää, joten puristamista ja ruhjomista on vältettävä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja primaarituumorista immunohistokemiallinen hormonitutkimus.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-3 vrk kuluessa sen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lausunossa otetaan kantaa siihen, löytyykö näytemateriaalista kasvainkudosta ja onko kasvainsolukko toiminnallista eli aivolisäkkeelle ominaista hormonia tuottavaa. Tulkinta perustuu histopatologisiin ja immunohistokemiallisiin arvioihin.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuutta voi häiritä autolyysi (kudos liian kauan ilman fiksatiivia), nekroosi tai kudoksen vahva-asteinen rusentuminen. Immunohistokemialliset menetelmät toimivat jossain määrin myös morfologisesti kärsineessä kudoksessa.