Tulosta

Tutkimus:
ANGIOTENSIINI-1- KONVERTAASI
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.4.2018

1092 • fS-ACE

3440 • Pf-ACE

3426 • Li-ACE

Johdanto

Angiotensiini-1-konvertaasi on peptidaasientsyymi, joka katalysoi angiotensiini 1:n pilkkoutumista angiotensiini 2:ksi keuhkokapillaarien endoteelisoluissa. Sitä esiintyy myös jonkin verran munuaisissa ja veressä.

Indikaatiot

Sarkoidoosin diagnostiikka sekä taudin aktiivisuuden ja hoidon arviointi. ACE-estäjien käytön (hoitomyöntyvyyden) kontrollointi.

Potilaan esivalmistelu

fS-ACE: 10 – 14 tunnin paasto näytteenottoa edeltävästi.

Näyteastia

fS-ACE: seerumigeeliputki 5/4 ml

Pf-ACE ja Li-ACE: tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

1 ml seerumia, selkäydinnestettä tai pleuranestettä. Näytemäärä vähintään 0.5 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

fS-ACE: näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Pf-ACE ja Li-ACE: näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Verinen pleura- ja selkäydinneste pitää sentrifugoida ja erotella tehdaspuhtaaseen putkeen mahdollisimman pian.

Menetelmä

fS-ACE ja Pf-ACE: kineettinen fotometria

Li-ACE: Inhibitor binding assay (IBA), joka perustuu spesifisen ACE-estäjän sitoutumiseen ACE-molekyylin aktiiviseen keskukseen. Menetelmä on hyvin herkkä, mikä mahdollistaa ACE:n määrityksen likvorista.

Tulos valmiina

fS-ACE ja Pf-ACE: tehdään päivittäin.

Li-ACE: viikon kuluessa.

Viiteväli

fS-ACE      8 – 52 U/l
Pf-ACE alle samaan aikaan otetun S -ACE -pitoisuuden 
Li-ACE alle 1.2 U/l

Tulkinta

Kohonnut seerumin ACE-arvo viittaa aktiiviin sarkoidoosiin. ACE voi olla normaali sarkoidoosissa, etenkin taudin alku- ja inaktiivissa vaiheessa ja se laskee steroidihoidon aikana. ACE voi olla korkea mm. Gaucherin taudissa, malignissa histiosytoosissa, tyreotoksikoosissa, asbestoosi- ja silikoosipotilailla, sekä joskus primaarisessa biliaarisessa kirroosissa. Sen sijaan seerumin ACE ei nouse niissä tapauksissa, jotka ovat keuhkosarkoidoosin erotusdiagnoosin kannalta tärkeintä (keuhkofibroosi, tuberkuloosi, syöpä, pneumonia jne). Matala ACE liittyy usein syöpään, lymfoomaan, sidekudostauteihin jne, mutta löydös on täysin epäspesifinen.

Mikäli potilasta hoidetaan enalapriililla tai lisinopriilillä (tai muulla veressä stabiililla ACE-estäjällä), matala ACE ilmaisee luotettavasti, että potilas on nauttinut lääkkeensä, mikä on usein tärkeää hoitomyöntyvyyden arvioinnissa.

Pleuranesteen ACE ja Pf-ACE/S -ACE -suhde ovat kohonneet nivelreumaan liittyvässä pleuriitissa.

Likvorin kohonnut ACE viittaa neurosarkoidoosiin.