Tulosta

Tutkimus:
ASKITESNESTEEN (PERITONEAALINESTEEN) PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
6.1.2020

1461 • As-Gluk

2512 • As-Prot

3133 • As-Alb

2139 • As-Krea

1074 • As-Amyl

5074 • As-Laktaat

3218 • As-LD

2651 • As-Solut

Sisältää As-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4037 • As-Syto

Peritoneaalinesteen irtosolututkimus (patologia)

Johdanto

Askitesnesteen perustutkimukset pyydetään Tamlabissa valintalomakkeella ASTUTK. Patologian tutkimukset tilataan erikseen.

Indikaatiot

Askitesnesteen syntymekanismin selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sytologian tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-Laktaat, As-LD) geelitön Li-hepariiniputki, (As-Gluk) verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml 

Hematologian tutkimukset: (As-Solut, As-Diffi) EDTA-putki, myös geelitön Li-hepariiniputki käy

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli, (-TbEVi) tehdaspuhdas muoviputki 10 ml ja verisille TbEvi-näytteille geelitön Li-hepariiniputki 10/9 ml

Patologian tutkimukset: (As-Syto) Sytologinen näytepurkki, jossa fiksaationestettä

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten Ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Askitesnesteen perustutkimukset

Näyte

As-Gluk: 1 ml askitesnestettä.

As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-Laktaat, As-LD: kokonaisuudessaan 1 ml askitesnestettä riittää kaikkiin määrityksiin.

As-Solut, As-Diffi: 2 – 3 ml askitesnestettä.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml askitesnestettä.

-TbEVi: 2 – 10 ml askitesnestettä.

As-Syto: n. 50 ml askitesnestettä jonka päälle kaadetaan vähintään näytteen tilavuuden verran 50% etanolia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Askitesnäytteet tulee toimittaa mahdollisimman pian laboratorioon. As-Pak -kokonaisuuteen kuuluvien tutkimusten (As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-Laktaat, As-LD) osalta noudatetaan herkimmän analyytin mukaisia esikäsittely- ja säilytysvaatimuksia.

As-Gluk, As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Ld ja As-Amyl: näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 3 vrk.

As-Laktaat: kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava laboratoriossa mahdollisimman pian. Sentrifugoitu näyte säilyy useita päiviä jääkaappilämpötilassa.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa. -TbEvi-näyteputki on pakattava yksittäin muovipussiin. Bakteeriviljelynäyte (Pu-BaktVi1) voidaan toimittaa klo 8 – 15 välillä ilmattomassa, hyvin tulpatussa ruiskussa putkipostilla mikrobiologian laboratorioon 2 tunnin sisällä näytteenotosta.

As-Solut, As-Diffi: EDTA-näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4°C:ssä. Li-hepariininäyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

As-Syto: Jos sentrifugointiin ei ole mahdollisuutta, näytteen päälle kaadetaan sen tilavuuden verran 50 % etanolia. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

As-Gluk, As-Krea ja As-Laktaat: entsymaattinen
As-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
As-Alb
: immunokemiallinen
As-Amyl ja As-LD: kineettinen
As-Solut: Automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen kammiolaskenta.
As-Diffi: Automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset tutkimukset. 

Tulos valmiina

Päivystystutkimuksia ovat As-Gluk, As-Prot, As-Alb, As-Krea, As-Amyl, As-Laktaat, As-LD ja As-Solut. Pyydettäessä tehdään päivystyksenä värjäys -TbEVi.

Tulkinta

As-Prot: Transsudaattien proteiinipitoisuus on yleensä alle 30 g/l ja eksudaattien yli 30 g/l.

As-Alb: Albumiinia voi siirtyä askitesnesteeseen huomattavia määriä. Menetys arvioidaan askitesnesteen albumiinipitoisuuden ja tilavuuden perusteella.

As-Krea: Askitesnesteen kreatiniinipitoisuutta käytetään virtsaelinvaurioiden osoittamiseen. Löydös suhteutetaan plasman kreatiniinipitoisuuteen. As-Krea/P -Krea -suhde > 1.0 on vahva viite peritoneaalitilassa olevasta virtsasta.

As-Amyl: Askitesnesteen amylaasipitoisuutta voidaan käyttää haimaperäisen askitesnesteen tunnistamiseen. Haimanesteen amylaasiaktiivisuus on miljoonia yksiköitä litrassa. Samanaikainen amylaasimääritys plasmasta tai seerumista on suotava.

As-Solut, As-Diffi: Transsudaateissa on yleensä tumallisia soluja alle ja eksudaateissa yli 300 x 106/l. Solujen erittelylaskennassa granulosyyttivoittoisuus (> 50 %) viittaa tulehdukseen (bakterielli peritoniitti).

Patologian tutkimuksista annetaan lausunto, ks. kyseiset tutkimukset.