Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (verestä)
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
11.10.2017

1153 • B -BaktVi

(seulonta)

4093 • B -BaktJVi

(jatkoviljely)

Indikaatiot

Bakteremian, fungemian, sepsiksen tai meningiitin epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete

Näyteastia

  • Aerobipullo BD BACTEC Plus Aerobic/F
  • Anaerobipullo BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F
  • Pediatrinen pullo BD BACTEC Peds Plus/F 

Tarkista ennen näytteenottoa pullojen viimeinen käyttöpäivämäärä ja, että pulloissa oleva neste on kirkasta. Mikäli käyttöpäivämäärä on ylittynyt tai neste on sameaa, hylkää pullo.

Näyte

Välineet: 
Aerobi- ja anaerobipullo, vakuuminäytteenottoon tarkoitettu siipineula (tai kertakäyttöruisku ja neula), holderi (neulanpidike), käsineet, desinfektioaineet. Pullot säilytetään huoneenlämmössä valolta suojattuna ja näytteet otetaan huoneenlämpöisiin pulloihin.

Näytteenotto:
Veriviljely on pyrittävä ottamaan ennen mikrobilääkkeen aloitusta. Mikrobilääkitys ei kuitenkaan estä näytteenottoa. Tavallisissa tapauksissa kaksi veriviljelyä ennen mikrobilääkkeen aloitusta on riittävä määrä toteamaan bakteremian.

Tutkimuksen kannalta otettava verimäärä on tärkeä. Tämän vuoksi kaksi veriviljelyä (aerobi- + anaerobipullo x 2, aikuisilla 20+20 ml verta) peräkkäin otettuna on käytännössä tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä tutkimus tilanteessa, jossa potilaalla ns. tavallinen septinen infektio eikä epäillä esim. endokardiittia tai vierasesineinfektiota. Mikäli mahdollista nuo kaksi veriviljelyä tulisi ottaa eri pistopaikoista, jotta mahdollinen ihokontaminaatio voitaisiin sulkea pois. Jos tämä ei onnistu (esim. huonot suonet, tippakäsi), veriviljelyt voi ottaa samalla pistolla huolellisen ihon desinfektion jälkeen.

Näytteenotossa on tärkeää noudattaa steriiliä tekniikkaa.

Etsi sopivin suoni (yleensä kyynärtaipeen laskimo = ”tavallinen” veriviljely, jos näyte otetaan muualta, esim. kanyylista, merkintä lähetteeseen). Ihonpuhdistus: Pyyhi pistokohta huolellisesti A12T:llä tai klooriheksidiinispriillä (Klorhexol®). Anna alkoholin haihtua (30 sek.). Puhdista pullojen korkit A12T:llä tai Klorhexolilla ja merkitse pulloon 8-10 ml:n merkkiviiva. Kiinnitä neulanpidike siipineulaan. Paina neulan siivekkeet yhteen, poista suojus ja vie neula suoneen (letkussa näkyy hieman verta). Neulan voi kiinnittää ihoteipillä käsivarteen. Paina aerobiviljelypullo neulan latex-venttiiliin (ota kunnolla kiinni liitoskohdasta). Katso, että pullo täyttyy sovittuun määrään saakka (8-10 ml) pullon ollessa pystyasennossa. Ota pullo irti ja sekoita. Ota näyte anaerobiviljelypulloon kuten edellä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

BACTEC-veriviljelypullot säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisinä. Niitä ei missään tilanteessa laiteta lämpökaappiin. 

Menetelmä

Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin positiivisiksi ilmoittamista pulloista tehdään gramvärjäys ja tarvittaessa akridiinioranssivärjäys. Bakteeri(t) tunnistetaan jatkoviljelyssä. Samalla määritetään mikrobilääkeherkkyys.

Tulos valmiina

Suurin osa niistä näytteistä, jotka tulevat merkitsevästi positiivisiksi, voidaan vastata gramvärjäyksen perusteella positiivisiksi jo yhden (tai kahden) vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Viljely- ja herkkyysvastaukset ovat valmiina kahden tai kolmen vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Positiivinen löydös ilmoitetaan välittömästi puhelimitse. Tavalliset negatiiviset veriviljelyt vastataan 5-6 vuorokauden seurannan jälkeen.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Yhden veriviljelyn (yhden tai kahden pullon) kasvun merkitsevyys on riippuvainen eristetystä bakteerista ja potilaan taudinkuvasta. Jos kahdessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on tämä melko varma merkki bakteremiasta. Jos kolmessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on sitä pidettävä varmana merkkinä bakteremiasta.

Ihokontaminantit (koagulaasinegatiiviset stafylokokit kuten Staph. epidermidis, propionibakteeri, aerobit korynebakteerit, Bacillus sp.) aiheuttavat tulkintavaikeuksia.

Virhelähteet

Potilaan näytteenotossa tapahtunut poikkeavuus saattaa vaikuttaa viljelytulokseen. Siksi tietyt tapaukset tulee kirjata, jotta niiden perusteella voidaan tarvittaessa kommentoida viljelytulosta.
Lasten veriviljelyvastauksiin ei laiteta kommentteja näytteenoton poikkeamista.

Näytteenottaja:
Merkitsee huopakynällä pullon kylkeen poikkeavuudesta kertovan koodi seuraavasti:
Vain aikuiset:
VVA:  Näytettä on saatu <50 % tavoitteesta (< 5 ml/pullo).
VVB:  Näyte on otettu suonikanyylista
VVC:  Näytteenotossa on ollut vaikeuksia.