Tulosta

Tutkimus:
BENTSODIATSEPIINIT (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
14.11.2017

1178 • U -Bendi-O

1820 • U -BendiCt

varmistus alihankintaan

Johdanto

Bentsodiatsepiinit ovat ryhmä keskushermoston toimintaa hillitseviä lääkeaineita. Niitä käytetään mm. uni- ja rauhoittavina lääkkeinä, epilepsialääkkeinä, alkoholivieroitusoireiden hoidossa sekä lihasrelaksantteina. Eri bentsodiatsepiineilla on erilaisia fysiokemiallisia ominaisuuksia ja aineenvaihduntateitä. Aineet eritetään virtsaan pääasiassa glukuronideina. Bentsodiatsepiinien puoliintumisaika vaihtelee (2 – 100 h). Loratsepaamia ja oksatsepaamia lukuunottamatta kaikista bentsodiatsepiineista muodostuu aktiivisia aineenvaihduntatuotteita, jotka voivat säilyä elimistössä pitkään.

Bentsodiatsepiinit voidaan osoittaa myös seerumista.

Indikaatiot

Bentsodiatsepiinien käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

U -Bendi-O: vähintään 30 ml virtsaa/pullo.
U -BendiCt: vähintään 10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-pullo voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa. Varmistusnäyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Bendi-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -BendiCt: massaspektrometria (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Bendi-O: päivystystutkimus
U -BendiCt: varmistustulos on valmis 3-7 vrk:n kuluttua.

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on bentsodiatsepiineja yhteensä 100 µg/l tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla. Varmistustulos vastataan myöhemmin.

U -BendiCt mittaa spesifisesti mm. seuraavia bentsodiatsepiineja tai niiden metaboliitteja: alpratsolaami, bromatsepaami, diatsepaami, dikaliumkloratsepaatti, estatsolaami, fenatsepaami, fludiatsepaami, flunitratsepaami, fluratsepaami, klobatsaami, klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami, lormetatsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami, tetratsepaami ja triatsolaami. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetty yhdiste. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).