Tulosta

Tutkimus:
BORRELIA, VASTA-AINEET
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
11.7.2017

3552 • S -BorrAb

3975 • Li-BorrAb

Johdanto

Borrelia -spirokeetat voivat aiheuttaa Lymen taudiksi kutsutun yleisinfektion, joka tarttuu punkin puremasta. Tauti voi olla pitkäkestoinen ja sen oireet hyvin vaihtelevia. Taudin diagnoosi perustuu tyypillisiin kliinisiin oireisiin, joiden taustalla on tieto punkin puremasta. Laboratoriodiagnostiikan tarve liittyy erityisesti tapauksiin, jolloin tieto edeltävästä punkin puremasta puuttuu tai se on epävarma, tai epätyypillisten taudinkuvien selvittelyyn. Varhainen diagnostiikka ja hoito on tavoiteltavaa, sillä alkuvaiheessa hoito tehoaa hyvin ja yli 80 % hoitamattomista infektioista etenee taudin myöhäisvaiheisiin. Taudin alkuvaiheen tyypillisin oire on puremakohdan ympärillä laajeneva rengasihottuma, erythema chronicum migrans, joka kehittyy 50 – 70 %:lle potilaista. Se on ehdoton hoitoindikaatio ilman muuta taudin varmistustakin. Taudin myöhäisoireet voivat ilmaantua viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien kuluttua tartunnasta, yleisimmin hermoston, nivelten tai sydämen taholta.

Indikaatiot

Borrelioosin toteaminen

Näyteastia

Veri: seerumigeeliputki 5/4ml

Likvor: tehdaspuhdas putki

Näyte

1 ml seerumia. Neuroborrelioosia epäiltäessä 1 ml seerumia ja 1 ml likvoria.
Seerumi/likvoripari tulisi ottaa samana päivänä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seerumi tulee erotella näytteenottopäivänä. Seerumi- ja likvornäytteet säilyvät 4 vrk jääkaappilämpötilassa, kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys (ja tällöin kuljetus) pakastettuna.

Menetelmä

Seulontamenetelmänä on IgG- ja IgM-luokan vasta-aineiden määrittäminen entsyymi-immunologisella määrityksellä.
Jos seulontalöydös likvorista on positiivinen, näyte lähetetään automaattisesti varmistettavaksi.

Tulos valmiina

Seulontatestin tulos arkipäivisin 1-3 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta. Positiivisen likvornäytteen varmistustulos valmiina n. kolmen viikon kuluessa.

Tulkinta

IgG vasta-aineista vastataan kvantitatiivinen tulos (seerumi: <10 AU/ml=negatiivinen, ≥10 AU/ml=positiivinen; likvori <4.5 AU/ml=negatiivinen, ≥4.5 AU/ml=positiivinen), IgM:ssä kvalitatiivinen tulos (pos, pos/neg, neg). Tulkinnassa käytetään valmistajan ilmoittamia viitearvoja. Vastaukseen liitetään tarvittaessa lausunto.

Virhelähteet

Reumafaktoripositiivisuus ja tuore mononukleoosi voivat aiheuttaa epäspesifistä reaktiivisuutta IgM:ssä. Vaikka näytteen hemolyyttisyydellä, lipeemisyydellä, korkealla bilirubiinipitoisuudella tai toistetuilla sulatussykleillä ei ole todettu olevan vaikutusta testituloksiin, tälläisistä näytteistä ei suositella määrityksiä tehtäväksi.