Tulosta

Tutkimus:
GALAKTOOSI-KOE, PUOLIINTUMISAIKA (maksan toiminnan tutkimiseksi)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
31.3.2016

1447 • Pt-Gal-R3

Alihankittava tutkimus

Johdanto

Plasmaan vuotavat maksaperäiset entsyymit eivät kuvaa jäljelläolevan toimivan maksakudoksen määrää. Maksan siirtotarpeen ja maksakirroosipotilaan ennusteen arvioinnissa voidaan maksan toimintakykyä mitata galaktoosin glukoosiksi muuttumisen avulla eli galaktoosin häviämisen puoliaikana.

Indikaatiot

Maksansiirron tarpeen arviointi tai seuranta

Potilaan esivalmistelu

Tutkimus tehdään 12 tunnin yöpaaston jälkeen. 

Näyteastia

Verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml ja perkloorihappoliuosputket 0.33 mol/l;  lapsille 0.5 ml ja aikuisille 1 ml:n eppendorfputket.

Perkloorihappoliuosputket (aikuisten ja lasten) säilytetään Tays:an poliklinikkalaboratorion näytehuoneessa.

Näyte

Nollanäyte otetaan fluoridisitraattiputkeen. Ennen jokaista näytettä otetaan kanyylin kautta 2 ml hukkanäyte ja sitten näytteeksi 2 ml verta fluoridisitraattiputkeen. 

Aikuisilla: Putkesta pipetoidaan 100 µl rinnakkaisnäytteet, jotka saostetaan 1 ml 0.33 mol/l perkloorihappoa. Sekoitus ”vortex” sekoittajalla. 

Lapsilla: Putkesta pipetoidaan 50 µl rinnakkaisnäytteet, jotka saostetaan 0.5 ml 0.33 mol/l perkloorihappoa. Sekoitus ”vortex” sekoittajalla. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sentrifugointi Eppendorf-putkille on 3400 – 3500g, 15 min. Supernatantti erotellaan ja sentrifugoidaan uudestaan 3400 – 3500g, 5 min. ja erotellaan vielä ennen säilytystä.

Säilytys ja lähetys kylmässä, mikäli näytteet analysoidaan 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Potilaalle asetetaan kyynärlaskimoon kanyyli ja 0.9% NaCl liuos tippumaan. Potilaalle annetaan mitattu galaktoosiliuos nopeana infuusiona 5 min kuluessa (30 % liuos, 1.17 ml/painokilo) ja ajanotto aloitetaan kun kaikki galaktoosi on kulkenut nesteensiirtoletkusta. Kanyyli huuhdellaan noin 100 ml keittosuolaliuosta ja se jätetään hitaasti tippumaan kokeen ajaksi.
Näytteeksi otetaan 2 ml verta kanyylin kautta 20, 30, 40 ja 50 min infuusion antamisesta. Näyte siirretään ruiskusta fluoridisitraattiputkeen hyytymisen estämiseksi. Aikuisilla putkesta pipetoidaan 100 µl rinnakkaisnäytteet, jotka saostetaan 1 ml:lla 0.33 mol/l perkloorihappoa. Näyte sekoitetaan ”vortex”sekoittajalla. Lapsilla putkesta pipetoidaan 50 µl rinnakkaisnäytteet, jotka saostetaan 0.5 ml:lla 0.33 mol/l perkloorihappoa. Näyte sekoitetaan ”vortex”sekoittajalla.

Galaktoosimääritys: Spektrofotometrillä suoritettava entsymaattinen mittaus.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Galaktoosin puoliintumisaika alle 15 min.

Tulkinta

Tuloksena ilmoitetaan galaktoosin puoliintumisaika. Pidentynyt puoliintumisaika merkitsee hidastunutta galaktoosin metaboloitumista ja siten maksan toimintakyvyn alentumista. Tutkimus antaa lisätietoa mm. maksansiirtotarpeen arvioinnissa ja komplikaatioiden ennustamisessa. Selvästi poikkeava galaktoosin puoliaika on yli 30 minuuttia.

Tutkimus on tarkoitettu vain galaktoosirasitusta varten, eikä se sovellu (herkkyys ei riitä) veren ns. nollatason galaktoosipitoisuuden mittaamiseen.