Tulosta

Tutkimus:
GI-ALUEEN NÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
7.11.2017

6147 • Gi-PAD-4

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Maha-suolikanavan alueen laajat leikkauspreparaatit, esim. ruokatorven, mahalaukun, haiman ja suolen eri osien poistopreparaatit, joihin liittyy pahanlaatuinen kasvain, vahva epäily sellaisesta ja kasvaimen paikallisen levinneisyyden määritys lähetetyn materiaalin rajoissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Riittävän suuri tiiviskantinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi

Kanta-Häme keskussairaala:
10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Näyteastioita on noudettavissa patologian laboratoriosta.

Näyte

Maha-suolikanavan alueen laajat leikkauspreparaatit. Onteloelimet avataan ja tyhjennetään. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Poistettu kudosmateriaali toimitetaan välittömästi tuoreena patologian laboratorioon.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se lähetetään 10% puskuroitua formaliinia sisältävässä tiiviissä näyteastiassa osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.  10% puskuroituun formaliiniin laitettu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme:
10% puskuroituun formaliiniin laitettu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja histologiset värjäykset.  Tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan tehtävät erikoistekniikat.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa näytteen saapumisesta. Kiireellisenä pyydetyt näytteet näytteet vastataan 3-6 vrk kuluessa sen saapumisesta laboratorioon, riippuen näytteen koon vaatimasta fiksaatioajasta ja mahdollisista lisätekniikoista.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tärkeimmät kasvaimeen liittyvät parametrit kootaan ns. taulukkoon, esim. kasvaimen mahdollisimman tarkka alatyyppi, paikallinen levinneisyys ja yhteenvetona pTNM. Tarvittaessa otetaan kantaa myös materiaalin soveltuvuuteen lisätutkimuksiin, esim. mutaatiotutkimuksiin ja niihin parhaiten soveltuvaan kudosblokkiin. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Kasvainkudoksen autolyysi ja luontainen kudosnekroosi voivat heikentää morfologisista ja immunohistokemiallista karakterisoiintia. Neoadjuvanttihoidot muuntavat kasvainta ja jäljellä oleva kasvainkudos ei välttämättä edusta tyypillisintä kasvainkloonia.