Tulosta

Tutkimus:
HUUME- JA LÄÄKEAINETUTKIMUS, LAAJA, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
14.11.2017

1872 • U -HuumL-O

Johdanto

Tutkimus kattaa tavanomaisesti käytettävät huumeet ja lääkeaineet (yhteensä n. 300 eri ainetta):

  • Opiaatit (mm. etyylimorfiini, heroiini, kodeiini, morfiini, oksikodoni) ja muut euforisoivat kipulääkkeet, kuten dekstropropoksifeeni, fenatsosiini, metadoni, pentatsosiini, petidiini ja tramadoli ja buprenorfiini
  • Muut lääkkeet: gabapentiini ja pregabaliini
  • Psykostimulantit: amfetamiini johdannaisineen, kokaiini sekä muita keskushermostoa piristäviä lääkeaineita kuten fenfluramiini, fenkamfamiini, fentermiini, metyyliefedriini, niketamidi, prolintaani, strykniini, metyylifenidaatti
  • Bentsodiatsepiinit ja unilääkkeet
  • Muut huumeet: mm. fensyklidiini, kannabis, khat, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) ja metyleenidioksi-metamfetamiini (MDMA, ekstaasi), ns. muuntohuumeet (fenetyyliamiinit, katinonit, piperidiinit, synteettiset kannabinoidit, tryptamiinit)

Indikaatiot

Huumausaineiden käytön ja lääkeaineiden väärinkäytön luotettava toteaminen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta saattaa seurata testattavalle rikosoikeudellisia tai kurinpidollisia seuraamuksia. Kaikki raportoitavat positiiviset tulokset ovat varmistettuja.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete -kohtaan merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo. 

Näyte

Vähintään 20 ml virtsaa/pullo. Valvottu näytteenotto.
Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pullo A lähetetään suoraan ulkopuoliseen laboratorioon tutkittavaksi. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, pullo B voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa.

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-QTOF/MS, LC-MS/MS, GC-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti ko. aineita tai niiden aineenvaihduntatuotteita. Normaalitulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydetyt yhdisteet. Kaikki positiiviset tulokset ovat varmennettuja. Menetelmän herkkyys suurimmalle osalle mitattavista yhdisteistä on noin 1-100 ng/ml, preagabaliinille n. 1000 ng/ml. Herkkyys buprenorfiinille on noin 2 ng/ml, kannabikselle 15 ng/ml ja bentsodiatsepiineille n. 100 ng/ml.

Huumaus- ja lääkeaineiden löytymiseen virtsanäytteestä vaikuttavat monet seikat, kuten otettu annos, annostiheys ja antotapa, ko. aineen farmakokineettiset ominaisuudet, yksilölliset erot lääkeainemetaboliassa, milloin ainetta on otettu viimeksi, virtsanäytteen ominaispaino ja pH, käytetyn analyysimenetelmän herkkyys. Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat virtsanäytteestä saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon tapauksesta riippuen.

Lisätiedot

Tutkimus ei sisällä barbituraatteja eikä gammaa ja lakkaa (gammahydroksibutyraatti ja gammabutyrolaktoni), joille on omat tutkimusnimikkeet.

Lisämääre

Seulonta ja varmistus