Tulosta

Tutkimus:
HUUMESEULONTA, MEKONIUM

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.6.2016

x • ei voi pyytää atk-välitteisesti

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Sikiön raskaudenaikaisen huumausainealtistuksen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetteenä käytetään THL:n päihdetestauspalveluiden tutkimuspyyntölomaketta (Päihde- ja terveydenhuollon tutkimukset, Tutkimuslähete), joka on tulostettavissa verkko-osoitteesta:

www.thl.fi/paihdemaaritykset

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo. On suositeltavaa sinetöidä myös mekoniumnäyte, mutta B-pullo ei ole tarpeellinen.

Näyte

5 g ulostetta (minimimäärä 3 g) joko kertanäyte tai mekoniumin keräys ensimmäisten päivien aikana, kunnes kaikki mekonium on tullut. Jos näytettä kerätään, mekonium on ensin sekoitettava hyvin ja siitä otetaan eri astiaan analysoitavaksi lähtevä näyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys +4° C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria ja nestekromatografia-lentoaikamassaspektrometria (LC-MS/MS ja LC-TOFMS).

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa.

Viiteväli

Posit./ negat.

Virhelähteet

Mekonium kontaminoituu herkästi lapsen virtsasta, jolloin seulonnassa voidaan havaita myös useat synnytyksen yhteydessä käytetyistä lääkeaineista.

Lisätiedot

18 aineen kvalitatiivinen määritys mekoniumista LC-MS/MS-ja LC-TOF/MS -menetelmillä: morfiini, 6-monoasetyylimorfiini (heroiinin metaboliitti), kodeiini, oksikodoni, metadoni, EDDP, tramadoli, O-desmetyylitramadoli, buprenorfiini, norbuprenorfiini, naloksoni, amfetamiini, metamfetamiini, MDMA (ekstaasi), MDA, MDPV, α-PVP ja THC-COOH. Kvalitatiivisella LC-TOFMS -menetelmällä voidaan edellisten lisäksi todeta kymmeniä muita huumaus- ja lääkeaineita.