Tulosta

Tutkimus:
HUUMESEULONTA (virtsasta), pikatesti

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.12.2018

9880 • U-HuumPika

Johdanto

Tutkimuksella voidaan nopeasti osoittaa virtsasta amfetamiini, metamfetamiini, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, kokaiini, opiaatit, fensyklidiini, kannabis, trisykliset antidepressantit, parasetamoli ja metadoni. Tutkimus on tarkoitettu vain lääketieteelliseen päivystykselliseen käyttöön myrkytysepäilyissä silloin, kun myrkytyksen aiheuttajaa ei tiedetä tai kun halutaan seuloa enemmän kuin yksi mahdollinen aiheuttaja. Tutkimus ei sisällä buprenorfiinin osoitusta vaan päivystystilanteessa tulee buprenorfiinin osoitus virtsasta pyytää erikseen (9881 U -BuprPika).

Muuhun huumeseulontaan soveltuu tutkimus 4221 U -Huum-O tai yksittäisen huumausaineryhmän (amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, opiaatit) spesifinen osoitusmenetelmä.

Tiedustelut

Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorio p. 03 629 2279, päivystysaikana p. 03 629 2016

Indikaatiot

Intoksikaatioepäily. Huumeiden käytön epäily. Pikatesti on tarkoitettu ainoastaan lääketieteellistä päivystyskäyttöä varten. Muissa tapauksissa tulee käyttää tutkimusta 4221 U-Huum-O. Ei sovi lääkehoidon seurantaan eikä työpaikan huumeseulonnaksi.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilökortista, tai voimassa olevasta passista tai ajokortista.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

Virtsanäytettä otetaan puhtaaseen, kuivaan muoviseen virtsanäytepurkkiin, missä ei ole säilöntäainetta. Näytemäärä on vähintään 30 ml. Näyte otetaan valvotusti. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee varmistua että näytettä ei päästä manipuloimaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa (+2 – 8 °C) 48 tuntia. Pidempää säilytystä varten näyte on pakastettava. Lähetys huoneenlämpöisenä. Positiivista näytettä säilytetään laboratoriossa kuukauden ajan.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Negatiivinen. Jokaiselle huumausaineella vastataan oma kvalitatiivinen tulos. Jos jokin huumausainetesteistä antaa positiivisen tuloksen, kyseisen testin kohdalle vastataan ”POS”.

Tulkinta

Huumeseula on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä saattaa olla mitattavia määriä ko. huumetta, lääkeainetta tai sen metaboliittia. Tulosta ei pidä ilman varmistusmäärityksiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla oikeudellisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia potilaalle. Huumeseulan osatutkimusten cut-off rajat ovat:

   
Amfetamiini (AMP) 1000 µg/l
Metamfetamiini (mAMP)                 1000 µg/l
Barbituraatit (BAR) 300 µg/l
Bentsodiatsepiinit (BZO) 300 µg/l
Kokaiini (COC) 300 µg/l
Opiaatit (OPI) 300 µg/l
Fensyklidiini (PCP) 25 µg/l
Kannabis (THC) 50 µg/l
Trisykliset antidepressantit (TCA) 1000 µg/l
Parasetamoli (APAP) 5 mg/l
Metadoni (MTD)

300 µg/l

Virhelähteet

Tämä testi on tarkoitettu ainoastaan huumenäytteiden seulontaan, eikä yksin sen perusteella saa tehdä diagnostisia päätöksiä. Testiä ei ole tarkoitettu myöskään kvantitatiivisten tai toksisten pitoisuuksien määrittämiseen. Positiivinen tulos tulisi tarvittaessa varmistaa referenssilaboratoriossa. Väärien tulosten mahdollisuus on olemassa johtuen mm. virtsassa olevista häiritsevistä aineista sekä ristireagoinnista toisten lääkeaineiden kanssa.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat huumaus- ja lääkeaineiden löytyvyyteen  virtsanäytteestä:

–        elimistöön joutuneen aineen määrä (annos, annostiheys, antotapa)

–        aika viimeisestä käyttökerrasta

–        aineen farmakokineettiset erikoispiirteet (puoliintumisaika, erittymistiet, erittyminen virtsaan eri fysiologisissa olosuhteissa)

–        virtsan laatu (väkevöitymisaste, pH)

–        yksilön erityispiirteet (ruumiinrakenne, sairaudet)

Jos epäillään tuloksen oikeellisuutta, testi uusitaan käyttäen toista virtsanäytettä.

Lisätiedot

Varsinaisen testin ollessa pois käytöstä, käytetään laboratoriossa varamenetelmää. Varamenetelmä sisältää seuraavat testit: amfetamiini, metamfetamiini, bentsodiatsepiinit, opiaatit, kannabis ja metadoni.