Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V GEENI, DNA-TUTKIMUS

Luokitus:
Genetiikka, Molekyylibiologia

Käyttöönottopäivä:
4.3.2019

4410 • B -FV-D

Johdanto

Hyytymistekijöissä voi esiintyä perinnöllisiä muutoksia, joiden vuoksi tukosten riski kasvaa. Yleisin periytyvälle laskimotukostaipumukselle altistava tekijä on vallitsevasti periytyvä hyytymistekijä V -geenin ns. Leiden-mutaatio.

Leiden-mutaation nykyinen merkitsemistapa on kansainvälisten ohjeistusten ja referenssitietokantojen HGVS:n ja ClinVar:n mukaan c.1601G>A, p.(Arg534Gln) (NM_000130, rs6025). Samasta mutaatiosta on yleisesti käytetty merkintää 1691, Arg506Gln.

Nukleotidin 1601 pistemutaatio G>A aiheuttaa arginiinin muuttumisen glutamiiniksi kodonissa 534 (Arg534Gln). Tämän muutoksen seurauksena proteiini C pystyy pilkkomaan FV:n aktivoitunutta muotoa vain hitaasti, ns. APC-resistenssi. Tämä on yleisin periytyvän tromboosialttiuden (trombofilian) syy. Leiden-mutaatio on Suomessa hivenen yleisempi kuin muualla Euroopassa, sillä noin 2 – 4 % suomalaisista on mutaation suhteen heterotsygootteja eli kantaa mutaatiota toisessa geenikopiossa.

Leiden-mutaation tutkimuksella on merkitystä laskimotukoksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Laskimotukoksen suhteellinen riski on heterotsygooteilla noin 8-kertainen. Homotsygooteilla, joilla muutos on molemmissa geenikopioissa, sairastumisriski on selvästi suurempi, jopa 80-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Kantajuus tuleekin aina tutkia tromboosialttiutta selviteltäessä.

Tukokset ovat usein spontaaneja ja toistuvia, mutta vain osa geenivirheen kantajista saa koskaan tukoksia. Klassiset vaaratekijät kuten leikkaus, murtuma, immobilisaatio, vaikea infektio, tupakointi, hormonihoito, raskaus ja synnytys lisäävät tukosvaaraa.

Tiedustelut

Genetiikan laboratorio 03 -311 75328

Indikaatiot

Laskimotukoksen syyn selvittely. Riskisukuun kuuluvien henkilöiden laskimotukosvaaran arviointi ennen raskautta, leikkausta tai E-pillerien aloitusta.

Näyte

3 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä. Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa. Näyte voidaan myös pakastaa ja lähettää pakastettuna.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktioon eli PCR-tekniikkaan perustuva DNA-analyysi.

Tulos valmiina

2 – 3 viikon kuluessa

Tulkinta

Tuloksesta annetaan lausunto.

Tutkimus kattaa hyytymistekijä V -geenin variantin c.1601G>A, p.(Arg534Gln) määrityksen (Ref.sekvenssi NM_000130, rs6025).

Variantti c.1601G>A, p.(Arg534Gln): ei todettu. Tutkimuksessa ei havaittu tutkittua muutosta.

Variantti c.1601G>A, p.(Arg534Gln) todetaan toisessa geenikopiossa eli heterotsygoottisena. Laskimotukoksen riski on heterotsygooteilla noin 8-kertainen muuhun väestöön verrattuna.

Variantti c.1601G>A, p.(Arg534Gln) todetaan molemmissa geenikopioissa eli homotsygoottisena. Laskimotukoksen riski on selvästi suurempi, jopa 80-kertainen, muuhun väestöön verrattuna.

Mikäli altistava geenimuutos löytyy, on yleensä suositeltavaa tutkia myös kantajan ensimmäisen asteen sukulaiset.

 

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu myös osatutkimuksena pakettiin B -Trombot (tromboositaipumuksen selvittely, kokoverestä).

Tukimus ei sen sijaan kuulu pakettiin P -Trombot (tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta), jolloin se täytyy tilata erikseen.