Tulosta

Tutkimus:
HYYTYMISTEKIJÄ V, PÄIVYSTYSTUTKIMUS, TAMPERE

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
23.5.2019

12500 • P -FVpaiv

Johdanto

Hyytymistekijä V toimii kofaktorina plasman hyytymisreaktion protrombinaasi-kompleksissa yhdessä aktivoidun hyytymistekijä X:n kanssa. Kompleksin avulla protrombiinista muodostuu aktiivista trombiinia. 

Hyytymistekijä V:n synteesi tapahtuu maksassa, ja sen perinnöllinen puutos on harvinainen.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03-311 77800

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä V:n vajaus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus pyydetään käyttäen tutkimusnumeroa ja -lyhennettä 12500 P -FV-FL. Kyseessä on akuuttiin selvittelyyn tarkoitettu tutkimus.
Saapuvasta näytteestä pyydetään ilmoittamaan laboratorioon puh. 03-311 76539.

Kiirettömään selvittelyyn suositellaan käytettäväksi tutkimustanumeroa 3355 P -Vuotot, jonka osalta on olemassa oma ohjeensa.

 

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki tai hyytymistekijäputki ( Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 5/3,5 ml, 5/2.7 ml tai 5/2 ml tai 5/1 ml

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta ylimääräiseen lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen.

Varsinainen näyte: sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne saapuvat jatkokäsittelyyn Fimlabin Tampereen keskuslaboratorioon 5 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Kronometrinen mittaus. Näytteen F V:n aktiivisuus tutkitaan mittaamalla, miten potilaan plasma lyhentää tunnetun puutosplasman pitkää hyytymisaikaa.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

70 – 120 %

Tulkinta

Pienentynyt F V:n aktiivisuus yhdessä K-vitamiinista riippuvaisten F II:n, F VII:n ja F X:n pienentyneiden tasojen kanssa viittaa maksan synteesihäiriöön tai lisääntyneeseen kulutukseen (äskettäinen vuoto, DIC). F V:n toistetusti pienentynyt taso ilman maksan toimintahäiriötä viittaa perinnöllisen vajauksen mahdollisuuteen.

Virhelähteet

Näytteen trombiini-inhibiittorit voivat pienentää mittaustulosta.

Lisätiedot

Huom! Jos selvittely on kiireetön, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan vuototaipumuksen selvittely (P -Vuotot).

Huom! Jos tarkoituksena on selvittää hyytymistekijä V -liitännäistä tukostaipumusta, pyydetään tämän tutkimuksen sijaan Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus (B-FV-D).