Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI G, INDEKSI (selkäydinnesteestä)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
30.8.2019

3450 • Li-IgG-Ind

Johdanto

Suurin osa normaalin selkäydinnesteen IgG:stä on peräisin verestä, josta sitä suodattuu veri-aivoesteen läpi pieniä määriä yhdessä albumiinin ja monien muiden seerumin proteiinien kanssa. Verenvuodon ja veri-aivoesteen vaurioitumisen yhteydessä proteiinien määrä selkäydinnesteessä nousee. Kroonisten degeneratiivisten keskushermostotautien sekä kroonisten keskushermostoinfektioiden yhteydessä paikallinen keskushermostossa olevien solujen IgG-synteesi lisääntyy.

Indikaatiot

Neurologisten tautien, erityisesti multippelin skleroosin (MS) sekä neurosarkoidoosin ja neurosyfiliksen, SLE:n ja subakuutin sklerosoivan panenkefaliitin (SSPE) diagnostiikka

Näyteastia

Seeruminäyte voidaan ottaa 5 ml seerumigeeliputkeen

Likvor-näyte: tehdaspuhdas putki 10ml

Näyte

0.5 ml likvoria ja 0.5 ml seerumia, jotka on otettava samana päivänä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilyvät viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nefelometria

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan kerran viikossa.

Viiteväli

 

Li-IgG-Ind 0.20 – 0.70
S -Alb Miehet 36.1 – 47.5 g/l
Naiset 34.8 – 46.1 g/l
S -IgG Aikuiset 6.77 – 15.0 g/l
(lasten viitearvot, ks. Immunoglobuliini G, alaluokat)
Li-Alb alle 0.3 g/l,
iän myötä pitoisuus kohoaa
Li-IgG alle 0.04 g/l,
iän myötä pitoisuus kohoaa

Tulkinta

Li-IgG-pitoisuus nousee sekä bakteerien että virusten aiheuttamassa aivokalvontulehduksessa, eniten tuberkuloottisessa meningiitissä. IgG-pitoisuudella on hyvä korrelaatio taudin kliiniseen kulkuun. Samoin IgG-pitoisuus kohoaa mm. aivokasvainten yhteydessä, aivorunkoinfarktissa ja Guillain-Barrén oireyhtymässä. Kaikissa näissä tiloissa Li-IgG-indeksi pysyy normaalina.

Li-IgG-indeksi lasketaan kaavasta:

(Li-IgG x S -Alb) / (S -IgG x Li-Alb)

Indeksi kuvaa keskushermostossa tapahtuvaa IgG-tuotannon määrää, eikä siihen mainittavasti vaikuta veri-aivoesteen vaurioituminen. Tulos ei myöskään riipu potilaan iästä. Kohonneita arvoja todetaan erityisesti multippeliskleroosissa (80 – 90 %:ssa tapauksista), subakuutissa sklerosoivassa panenkefaliitissa, neurosyfiliksessä, neurosarkoidoosissa, Lymen taudissa (Borrelia burgdorferi-infektio) ja muissa kroonisissa keskushermoston infektiosairauksissa, joihin liittyy paikallinen immuunivaste. Lievästi kohonneita arvoja voi esiintyä liittyneenä kohonneeseen kokonaisproteiinitasoon veriaivoesteen vaurioissa ja likvorkierron estyessä. Arvoja, jotka ovat yli 1.0 ei esiinny muulloin, kuin paikallisen IgG-tuotannon yhteydessä. Alentuneilla Li-IgG -indeksin arvoilla ei ole kliinistä merkitystä.

Virhelähteet

Intratekaalisen IgG-synteesin osoittaminen liittyy moneen neurologiseen sairauteen MS-taudin lisäksi.

Indeksin laskentatapa eliminoi seerumin proteiinien pitoisuuksista johtuvat muutokset, mutta veri-aivokynnysvaurio tai selkäydinnesteen verikontaminaatio saattaa virheellisesti nostaa indeksiä. Mikäli punasolujen määrä on alle 15/mm3 eikä likvori ole punertavaa, kontaminaatiolla ei ole oleellista merkitystä.