Tulosta

Tutkimus:
IMUSOLMUKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
7.11.2017

4049 • Ln-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Malignit lymfoomat ja niiden epäily imusolmukkeissa. Näytemateriaalista voidaan todeta myös vaihtoehtoiset löydökset, esim. epiteliaalisten kasvainten etäpesäkkeet.

Jos vastaus halutaan lymfoomaepäilyssä kiireisenä, voi pyytää orientoivan virtaussytometriatutkimuksen (5093 Ts-HemMark). Myös genetiikan osoituksia (6208 B-FISHhem) käytetään toisinaan lymfoomadiagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Jos lähettävässä yksikössä on jo jaettu materiaalia suoraan genetiikalle ja kliinisen kemian hematologialle, tästä on mainittava.

Näyteastia

Tuorenäyte NaCl harsotaitoksessa tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. 

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme keskussairaala:
Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Tutkimukseen lähetettävän imusolmukkeen valinta on tärkeä. Histopatologiselta kannalta suositeltavimpia ovat kaulan alueen imusolmukkeet. Nivusimusolmukkeita on vältettävä ellei tauti kohdistu nimenomaan niihin. Yleensä on syytä lähettää näytteeksi suurin epänormaalilta näyttävä imusolmuke, joka on pyrittävä poistamaan kokonaan (yhtenä kappaleena) mahdollisimman ehjänä ja vahingoittumattomana.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Mahdollisimman kookas imusolmukenäyte pannaan NaCl-liuoksella hyvin kostutettuun sideharsotaitokseen ja toimitetaan välittömästi laboratorioon.
TAYS:n ulkopuolelta tulevat näytteet voidaan fiksoida 10% puskuroidulla formaliinilla. Asiasta voi tapauskohtaisesti neuvotella patologian laboratorion kanssa.

Päivätyöajan ulkopuolella otetut imusolmukenäytteet fiksoidaan kokonaisina  10 % puskuroidulla formaliinilla mahdollisimman pikaisesti näytteenoton jälkeen. 
Formaliinifiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme keskussairaala:
Näyte fiksoidaan 10% puskuroituun formaliiniin. Formaliinifiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini tai tuorenäyte.

Menetelmä

Parafiini-/jääleiketekniikka ja patologin harkinnan mukaan immunohistokemialliset värjäykset.

Tuoremateriaalista voidaan tehdä myös virtaussytometrinen analyysi selvässä lymfoomaepäilyssä, jolloin etuna on nopea tulos. Isoimpien kudoskappaleiden kohdalla pyritään ottamaan jäädytykseen kudospankkiin tuorenäytepala ja valmistetaan samalla tuorenäytteestä TouchPrep-laseja.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta. Usein alustava lausunto annetaan nopeasti, mutta histologinen lymfoomadiagnostiikka vaatii aina immunohistokemiallisia lisätutkimuksia, joihin menee työpäiviä.

Tulkinta

Imusolmukkeesta annetaan tulkinta, onko kyseessä hematopatologinen tai muu maligniteetti. Lymfoomat pyritään tyypittämään mahdollisimman tarkasti, uusimmissa luokituksissa tarvittaessa spesifejä geneettisiä lisätutkimuksia varmentavasti käyttäen. Tutkimuskokonaisuudesta annetaan kokoava lausunto ja histologinen diagnoosi, muita tekniikoita käytettäessä myös hematologian virtaussytometrian lausunto ja geneetikon lausunto. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tavallisimmat virhelähteet ovat tuorenäytteen kuivuminen ja autolyysi, jos kuljetus poikkeavasti viivästyy. Formaliinifiksoitu näytemateriaali kestää hyvin säilytystä.

Lisätiedot

Pikaleiketutkimusta (4051 Ts-PADpika) voidaan lymfoomatapauksissa käyttää lähinnä vain näytteen edustavuuden varmistamiseksi. Jos näytteestä tehdään pikaleiketutkimus, on huolehdittava, että näytettä riittää myös muihin mahdollisiin tutkimuksiin. 

Karsinoomametastaasi-imusolmukkeet ja sellaisiksi epäillyt lähetetään tavalliseen tapaan (4056 Ts-PAD-3) fiksoituna 10 % puskuroituun formaliiniin.