Tulosta

Tutkimus:
KANNABIS (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
7.3.2017

3455 • U -Canna-O

1880 • U -CannaCt

Johdanto

Hamppukasvin (Cannabis sativa) kukintoja, ylimpiä lehtiä ja korsia kuivattuna kutsutaan marihuanaksi. Hampun pihkamaisesta eritteestä saadaan hasista. Pääasiallinen psykoaktiivinen hampun ainesosa on delta-9-tetrahydrokannabinoli. Kannabis vaimentaa keskushermoston toimintaa, mutta voi stimuloidakin sitä. Euforissävytteinen reaktio ilmenee 5-10 min kuluttua altistuksesta. Siihen liittyy muistin, ajantajun ja keskittymiskyvyn heikentymistä, psykomotoristen suoritusten huononemista ja depersonalisaatiota. Somaattisista vaikutuksista keskeisimmät ovat annokseen korreloiva sydämen sykkeen tiheneminen, verenpaineen lasku ja silmän sidekalvojen punoitus. Kannabinoidien aineenvaihduntatuotteita on todettu veressä, sapessa, ulosteessa ja virtsassa. Koska aineenvaihduntatuotteet ovat rasvaliukoisia, ne varastoituvat elimistön rasvakudoksiin ja käytön jatkuessa kumuloituvat. Niiden eritys virtsaan voi jatkua päiviä, viikkoja tai jopa kuukauden viimeisen käyttökerran jälkeen riippuen käytetyn aineen määrästä ja käyttöajasta.

Indikaatiot

Kannabiksen käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

U -Canna-O: vähintään 30 ml virtsaa/pullo. 
U -CannaCt: vähintään 10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-pullo voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa. Varmistusnäyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Canna-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -CannaCt: massaspektrometria (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Canna-O: päivystystutkimus
U -CannaCt: varmistustulos on valmis 3-7 vrk:n kuluttua.

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on kannabista tai sen aineenvaihduntatuotteita yhteensä 50 µg/l tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka mittaa spesifisesti kannabiksen metaboliittia, 11-nor-9-karboksi-delta-9-tetrahydrokannabinolia. Varmistusmenetelmän herkkyys on noin 5 ng/ml (0.005 mg/l).