Tulosta

Tutkimus:
KOKAIINI (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
14.11.2017

4128 • U -Koka-O

1884 • U -KokaCt

varmistus alihankintaan

Johdanto

Kokaiinia saadaan kokakasvin (Erythroxylon coca) lehdistä. Kokaiini on voimakas keskushermostoa stimuloiva aine ja paikallisesti puuduttava aine. Kokaiini aiheuttaa voimakkaan lyhytaikaisen euforisen tilan, jolloin henkilö tuntee itsensä fyysisesti ja psyykkisesti vahvaksi. Lisäksi sydämen syke tihenee, silmien mustuaiset laajenevat, hikoilu voi lisääntyä, voi ilmaantua vapinaa ja lämmön nousua. Kokaiinin vaikutukset ovat voimakkaita, mutta lyhytkestoisia. Aineen vaikutuksen heikentyessä käyttäjä voi ärtyä, masentua ja ahdistua. Lisäksi käyttäjälle voi tulla aistiharhoja ja paranoidisuutta. Kokaiinin aineenvaihduntatuotteet ovat vesiliukoisia ja ne eritetään virtsaan kuten osa muuttumatontakin kokaiinia. Metaboloitumaton kokaiini hakeutuu rasvakudoksiin ja aivoihin. Kokaiinin aineenvaihduntatuotteita voidaan todeta virtsasta vielä 1-4 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Kokaiinin käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

U -Koka-O: vähintään 30 ml virtsaa/pullo. 
U -KokaCt: vähintään 10 ml kertavirtsaa (sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-pullo voidaan säilyttää osastolla tai laboratoriossa. Muutoin B-pullo säilytetään laboratoriossa. Varmistusnäyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Koka-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -KokaCt: massaspektrometria (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Koka-O: päivystystutkimus
U -KokaCt: varmistustulos on valmis 3-7 vrk:n kuluttua.

Tulkinta

Seulontatesti tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on kokaiinia tai sen aineenvaihduntatuotteita yhteensä 300 µg/l tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on ainoastaan seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä.

Erikseen pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka vastataan myöhemmin. Varmistustestin menetelmä mittaa spesifisesti kokaiinin metaboliittia, bentsoyyliekgoniinia. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).