Tulosta

Tutkimus:
KRYOGLOBULIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.3.2019

3656 • S -Kryog

Indikaatiot

Sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikka.

Epäily kudostuhoa aiheuttavista kiertävistä immunokomplekseista.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml, geeliputki ei sovellu

Putki voi olla esilämmitetty tai huoneenlämpöinen.

Näyte

5 ml seerumia

 

 

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Esikäsittely: Kokoveri säilytetään lämpimässä (noin +37 °C:ssa), kunnes näyte on hyytynyt. Näyte fuugataan +37 °C ja seerumi erotellaan lämpimästä näytteestä yhteen erotteluputkeen välittömästi.

Mikäli näyte pääsee jäähtymään ennen seerumin erottelua, ei tutkimusta voida tehdä.

Mikäli näytettä ei poikkeuksellisesti saada heti lämpimään, tulee sitä säilyttää vähintään huoneenlämmössä.
Ei jääkaappisäilytystä. Tässä tilanteessa näyte täytyy lämmittää mahdollisimman pian uudelleen lämpökaapissa (+37 °C,  vähintään 1 h) ennen erottelua, näyte fuugataan +37 °C ja seerumi erotellaan lämpimästä näytteestä yhteen erotteluputkeen välittömästi.

Näyte säilytetään erottelun jälkeen huoneenlämmössä, enintään 3 vuorokautta. Lähetys alihankintalaboratorioon huoneenlämmössä.

 

Menetelmä

Kryoglobuliinitutkimuksessa näyte inkuboidaan +4°C:ssa 5 vrk . Presipitaattia ei normaalisti muodostu. Jos presipitaattia muodostuu, tarkistetaan, että se liukenee +37 °C:ssa ja määritetään liuenneen presipitaatin määrä (g/l).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

Normaalisti negatiivinen

Tulkinta

Positiivisesta näyttestä vastaaan kryopresitaatin määrä suhteutettuna seerumin määrään (g/l). Kryoglobuliineja on eri tyyppejä: ”Simple type” muodostuu yhdestä immunoglobuliiniluokasta. Sitä tavataan etenkin lymfoproliferatiivisissa tiloissa.

Multippelissa myeloomassa kryoglobuliini on usein monoklonaalisen proteiinin muodostama ja proteiinin määrä on suuri (>1 g/l). ”Mixed type” on usein IgG:n ja IgM:n yhdessä muodostama. Sitä tavataan mm. systeemisissä autoimmuunitaudeissa, lymfoproliferatiivisissa tiloissa, glomerulonefriiteissä, maksataudeissa ja kroonisissa infektioissa. IgM-komponentilla on usein reumafaktori-aktiviteetti. Immuunikompleksien muodostamassa kryoglobuliinissa voi olla myös komplementtikomponentteja ja SLE-tapauksissa esim. tumavasta-aineita. Kryopresipitaatin määrä on tällöin yleensä <1 g/l.

Todetun kryopresipitaatin koostumus voidaan selvittää tutkimuksella 2159 S -Kryopresipitaatin analyysi.

Virhelähteet

Ohimenevästi kryoproteinemioita esiintyy esimerkiksi infektioissa.