Tulosta

Tutkimus:
LUUN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
27.1.2020

4060 • Bo-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Luutuumorit, luun tulehdukselliset sairaudet ja muut luun patologiset prosessit. Harvinaisia luun aineenvaihduntatautia, esim. osteomalasiaa, renaalista osteodystrofiaa ym. epäiltäessä on pyydettävä luun histomorfometrista tutkimusta, ks. lisätiedot-kohta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, mahdollisista laboratoriolöydöksistä sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Röntgenologinen löydös on ehdottomasti mainittava. Kliininen diagnoosi on myös lähetteessä mainittava.  Aina on ilmoitettava tarkasti, minkä luun alueelta näyte on otettu ja mitä luun osaa näyte edustaa.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinia tulee olla näyteastiassa noin vähintään kolminkertainen määrä näytteeseen nähden.

Näytepurkkeja voi tilata materiaalit@fimlab.fi

Kanta-Häme keskussairaala:
Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Patologisen luuprosessin alueelta esim. kauhausnäytteitä, luuporabiopsioita tai pieniä kokonaisia tuumoreita. Näytteen edustavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Sellaiset luukasvainnäytteet, joissa erityisesti pyritään kasvaimen radikaaliin poistoon, on lähetettävä luu- ja pehmytkudoksen laajana leikkauspreparaattina (6145 Bo-PAD-4).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Dekalsifikaatio, parafiinivalu ja tavanomaiset histologiset leikkeet.

Tulos valmiina

Valmistumisaika vaihtelee suuresti dekalsifikaation vaatiman ajan ja preparaatin koon mukaan.
Pienissä näytteissä vastaus voidaan saada viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä on hyvä lähete ja edustava näyte. Kauhausnäytteissä materiaalin runsaus helpottaa tulkintaa. Luutuumoreiden diagnostiikassa röntgenlausunto on oltava tiedossa.

Virhelähteet

Osa dekalsifikaatiomenetelmistä tekee immunovärjäysten käytön mahdottomaksi tai epäluotettavaksi ja morfologia muutenkin kärsii dekalsifikaatiosta. Riittävän suuri ja edustava näyte on morfologisessa tulkinnassa tärkeä.

Lisätiedot

Luun histomorfometrinen tutkimus on vaativa tutkimus, jonka vastausaika on 6-8 viikkoa. Fimlab hankkii tämäntyyppiset tutkimukset alihankintana Itä-Suomen yliopistost Tuki- ja liikuntaelimien tutkimusyksiköstä. Tutkimusta käytetään luun aineenvaihduntasairauksia epäiltäessä Bo-PAD-tutkimuksen lisänä, joten näytemateriaalia on oltava riittävästi. Tutkimusyksikön verkkosivuilta löytyy uef.fi lomake, tai sivujen haulla ”histomorfometrinen tutkimus”. Histomorfometrisen tutkimuksen hinta on Itä-Suomen yliopiston mukaan reilu 600 euroa.