Tulosta

Tutkimus:
METYYLIFENIDAATTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.6.2018

12146 • S -Metfe

Sisältää osatutkimuksen S -Ritalh-O

9864 • U -MetfeCt

Varmistuskoe virtsanäytteestä

Johdanto

Metyylifenidaattia käytetään aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) hoitoon lapsilla ja nuorilla osana kattaavaa hoito-ohjelmaa, kun muilla tukitoimenpiteillä yksinään ei ole saatu riittävää vastetta. Metyylifenidaatti luokitellaan psykostimulantiksi, mutta sen terapeuttista vaikutusmekanismia ei ADHD:n yhteydessä tarkkaan tunneta. Metyylifenidaatin väärinkäyttö huumausaineena on myös yleistynyt vauhdilla. Kaksipiikkinen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan ensimmäisen kerran noin 1-2 tunnin kuluessa ja toistamiseen 5-7 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Proteiineihin sitoutumisaste on noin 15 % ja puoliintumisaika plasmassa suun kautta annosteltaessa vähän yli 3 tuntia. Metyylifenidaatti metaboloituu pääasiassa de-esterifioitumalla alfa-fenyylipiperidiinietikkahapoksi eli ritaliinihapoksi, josta noin 90 % erittyy virtsaan ja 1-3 % ulosteeseen 48-96 tunnin kuluessa. Ritaliinihapolla ei ole farmakologisesti merkittävää vaikutusta.

Indikaatiot

Metyylifenidaattihoidon seuranta. Lääkkeen väärinkäyttöepäilyissä U -MetfeCt on ensisijainen tutkimus.

Näyteastia

S -Metfe: seerumiputki 7/6 ml

U -MetfeCt: sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

S -MetFe: 2 ml seerumia. Määritys voidaan tehdä myös EDTA-plasmasta, kts. Laboratorion yleiset tiedot.

U -MetfeCt: 2.5 ml kertavirtsaa. Näytteenotto- ja sinetöintiohje löytyy Ohjekirja –> Ohjekirjan yleisohjeet: ”Huumetestauksen valvottu näytteenotto”.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Metfe: seerumi pakastetaan heti sentrifugoinnin jälkeen ja lähetetään alihankintalaboratorioon pakastettuna.

U -MetfeCt: näyte säilyy jääkaapissa kolme viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

S -Metfe: noin viikon kuluessa.

U -MetfeCt: kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Metfe: 0.008 – 0.030 mg/l

Tulkinta

S -Metfe: tutkimuksesta annetaan erillinen lausunto. Näytteestä määritetään kvantitatiivisesti metyylifenidaattia ja kvalitatiivisesti sen aineenvaihduntatuotetta ritaliinihappoa.

U -MetfeCt: tutkimuksesta annetaan erillinen lausunto. Menetelmällä mitataan spesifisesti metyylifenidaatin aineenvaihduntatuotetta ritaliinihappoa ja sen herkkyys ritaliinihapolle on noin 100 ng/ml. Toteamisaika virtsasta on arviolta 2-4 päivää.