Tulosta

Tutkimus:
MUNUAINEN, ELEKTRONIMIKROSKOOPPINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Käyttöönottopäivä:
11.11.2017

4065 • Ki-PAD-EM

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 75153
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Munuaisen solujen hienorakennetutkimus on hyödyllinen joidenkin glomerulonefriittien, aineenvaihdunta- ja perinnöllisten glomerulustautien diagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Munuaisbiopsian tilauksen yhteydessä muodostuu automaattisesti pakettitutkimuksena munuaisen 4066 Ki-PAD-IF- ja 4065 Ki-PAD-EM-tutkimukset. IF-tutkimus tehdään aina materiaalin sen salliessa ja EM-tutkimus harkinnan mukaan, Ki-PAD ja Ki-PAD-IF -tuloksien perusteella.

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 629 2148. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava.

Näyteastia

2% glutaraldehydiä sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia. 2 % glutaraldehydi säilyy vain viikon +4 °C:ssa. Yli viikon vanhaa fiksatiivia ei saa käyttää.

Pirkanmaa:
Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme keskussairaala:
Tarvikkeita saa patologian laboratoriosta.

Näyte

Neulabiopsianäytteen lähettäjä jakaa näytteen kolmeen osaan mieluiten mikroskooppia käyttäen. Kuorikerroksen puoleisesta päästä lähtien näytteet otetaan immunofluoresenssia, elektronimikroskopiaa ja valomikroskopiaa varten oheisen kaavion mukaisesti.

  munuaisohjeet

Jos glomeruluksia ei riitä kaikkiin tutkimuksiin, elektronimikroskopia jätetään pois ellei ko. tutkimusta pidetä erityisen tarpeellisena diagnostiikan kannalta. Kullekin tutkimukselle tarvitaan oma pyyntönsä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Näyte prosessoidaan aina Epon-blokiksi, josta tehdään elektronimikroskooppitutkimus tapauskohtaisen harkinnan jälkeen. Blokkivalmiuteen asti valmistumisesta annetaan lausunto ja varsinaisesta tulkinnasta erillinen lausunto.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta. Lausunnot alihankitaan HUSLAB:sta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa sovitetaan yhteen perusmorfologian, IF-osuuden ja EM-tutkimuksen tulos.

Virhelähteet

Glomerulusten riittävä määrä biopsiassa tulee varmistaa valomikroskopiassa ennen EM-palan prosessointia.