Tulosta

Tutkimus:
NIVEL- JA BURSANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
13.2.2020

1474 • Sy-Gluk

2518 • Sy-Prot

3217 • Sy-Laktaat

507 • Sy-RF

159 • Bu-Prot

5348 • Bu-Laktaat

2658 • Sy-Solut

Sisältää Sy-Diffin, jos solut > 1000 x 10E6/l

5356 • Bu-Solut

Sisältää Bu-Diffin, jos solut > 1000 x 10E6/l

2055 • Sy-Kide-O

Kiteet (kval)

158 • Bu-Kide-O

Kiteet (kval)

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

3053 • -Syto

Irtosolututkimus (patologia)

Johdanto

Nivel- ja bursanesteen perustutkimukset pyydetään valintalomakkeella SYTUTK. Patologian tutkimukset tilataan erikseen 3053 -Syto Irtosolututkimus, muu.

Indikaatiot

Niveltulehdusten erotusdiagnostiikka.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Sy-Laktaat, Sy-Prot, Sy-RF, Bu-Prot, Bu-Laktaat) geelitön Li-hepariiniputki, (Sy-Gluk) verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml

Hematologian tutkimukset: (Sy-Solut, Bu-Solut) EDTA-putki. Myös geelitön Li-hepariiniputki käy. Mikäli samasta putkesta pyydetään tutkittavaksi myös kiteet, suositellaan käytettäväksi Li-hepariiniputkea

Kidetutkimukset (Sy-Kide-O, Bu-Kide-O) geelitön Li-hepariiniputki

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli , (-TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki

Patologian tutkimukset: (-Syto) Sytologinen näytepurkki, jossa fiksaationestettä (50% etanoli)

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Nivel- ja bursanesteen perustutkimukset

Näyte

Sy- ja Bu-Prot, Sy-RF: 1 ml (vähintään 0.5 ml) nivel- tai bursanestettä Li-hepariiniputkeen.

Sy- ja Bu-Laktaat: 1 ml (vähintään 0.5 ml) nivel- tai bursanestettä Li-hepariiniputkeen, sentrifugoitava laboratoriossa mahdollisimman pian.

Sy- ja Bu-Solut: 1 ml nivel- tai bursanestettä EDTA-putkeen (tai Li-hepariiniputkeen, erityisesti jos samasta putkesta -Kide-O).

Sy- ja Bu-Kide-O (kval): 0.5 ml nivel- tai bursanestettä Li-hepariiniputkeen, josta laboratoriossa tehdään 2 kpl kidevalmisteita. Mikäli näytettä on niukasti, voidaan tutkimus tehdä myös solunäyteputkesta.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml nivel- tai bursanestettä Portagerm®-kuljetusampulliin. Iltaisin, viikonloppuisin tai mikäli näytteen kuljetus laboratorioon kestää yli 2 tuntia; vähintään 1 ml näytettä laitetaan myös aerobiveriviljelypulloon.

-TbEVi: vähintään 2 ml näytettä otetaan Li-hepariiniputkeen.

-Syto: 50% etanolia lisätään vähintään näytteen tilavuuden verran.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet on toimitettava mahdollisimman pian laboratorioon. Sy-Pak -kokonaisuuteen kuuluvien tutkimusten (Sy-Prot, Sy-Laktaat ja Sy-RF) osalta noudatetaan herkimmän analyytin mukaisia esikäsittely- ja säilytysvaatimuksia. Lähetys kylmässä.

Sy- ja Bu-Laktaat: Näyte toimitetaan kylmässä mahdollisimman pian laboratorioon ja kylmäsentrifugoidaan siellä välittömästi. Sentrifugoitu näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä ja on varmimmin edustava enintään 3 vrk kestävän kylmäsäilytyksen ajan.

Sy- ja Bu-Solut: EDTA-näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4 °C:ssä, Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä 1-2 tuntia. Lähetys huoneenlämmössä.

Sy- ja Bu-Kide-O: Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy 2 vrk +4 °C:ssä. Lähetys huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1: kuljetusampullin säilytys jääkaapissa. Jos kuljetusaika on alle 2 tuntia, voidaan näyte lähettää myös tulpatussa ruiskussa. Ruisku suljettava ilmattomaksi tulpalla, ei neulaa. Aerobiveriviljelypullon säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.

-TbEVi: näytteen säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Sy- ja Bu-Prot: Kolorimetrinen (biureettimenetelmä)
Sy-Gluk sekä Sy- ja Bu-Laktaat: Entsymaattinen
Sy-RF: Immunoturbidimetrinen
Sy- ja Bu-Solut: Automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen suora kammiolaskenta
Sy- ja Bu-Diffi: Automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla
Sy- ja Bu-Kide-O: Polarisaatiomikroskopia

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Tutkimukset suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin.

Tulkinta

Positiivinen bakteerivärjäys on yleensä merkki purulentista artriitista. Nivelnesteen laktaattipitoisuus yli 9 mmol/l viittaa myös vahvasti purulenttiin artriittiin, lievempiä nousuja 5-6 mmol/l tasolle tavataan mm. nivelreumaan liittyvissä synoviiteissa. Uraattikiteet viittaavat kihtiin ja pyrofosfaattikiteet pseudokihtiin. Niveleen injisoidut kortikosteroidit on mainittava pyynnössä, koska ne voivat häiritä tulkintaa.

Taulukko 1. Niveloireiden erotusdiagnostiikassa suuntaa antavia nivelnestelöydöksiä.

DIAGNOOSI VÄRI SAMEUS LEUK (x 10E6/l) GRANULOS.   KITEET PROT
             
Normaali väritön kirkas 0 – 200 alle 25 % < 25 g/l
  kellertävä      opaali                
             
Nivelrikko, väritön kirkas 200 – alle 50 %  ↑
SLE ym. syst. sidekudostaudit   kellertävä opaali 10 000      
             
Nivelreuma, keltainen opaali 2 000 – yli 50 % ↑↑
muu vastaava inflammaatio vihertävä samea 75 000      
             
Purulentti artriitti vaalea samea 20 000 – yli 75 %  ↑
  harmaa   100 000      
             
Kihti kellertävä opaali 2 000 – yli 50 % uraatti ↑↑
    samea 50 000      
             
Pseudokihti kellertävä opaali 2 000 – alle 50 % pyrofosfaatti  ↑
    samea 20 000      
             
Trauma kellertävä samea 200 – alle 50 %  ↑
  verinen   10 000 (vuoto)      

 
Patologian tutkimuksista annetaan lausunto, ks. kyseiset tutkimukset.