Tulosta

Tutkimus:
PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
29.3.2020

6274 • Ts-PAD-PNB

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Karkeaneuladiagnostiikka sellaisissa elimissä, joilla ei ole spesifiä omaa nimikettä. Kyseessä on yleensä epäselvä leesio tai kasvainmuutos, jonka tarkemmasta luonteesta halutaan histologinen PAD jatkohoidon suunnittelua varten. Tätä tutkimusnimikettä ei pidä käyttää tutkimuksissa, joilla on oma elinspesifinen paksuneulanimike, kuten 4763 Ts-PADPros ja 6145 Ts-PADBrea.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Kyseessä on yleensä epäselvä leesio tai kasvainmuutos, jonka tarkemmasta luonteesta halutaan histologinen PAD jatkohoidon suunnittelua varten. Edustava näyte on yleensä 2-4 lieriötä, jotka läpäisevät muutoksen. Isoissa leesioissa palat suositeltavimmin reunavyöhykkeeltä nekroosialueiden välttämiseksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat. Kasvainmuutosten karakterisoinnissa käytetään usein immunohistokemiallisia erikoisvärjäyksiä.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Näyte on syytä pyytää kiireellisenä, jos vastaus halutaan 1-2 työpäivän kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Niistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Fiksaatiossa ei ole yleensä ongelmia, mutta kasvaimissa nekroosi tai reuna-alueiden fibroottiset epäspesifit alueet voivat johtaa tulkinnassa harhaan. Riittävä ja eri kohdista otettu biopsiamäärä parantaa tuloksen luotettavuutta.