Tulosta

Tutkimus:
PREGABALIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.2.2016

9842 • S -Pregaba

Kvantitatiivinen pitoisuusmääritys seerumista

9865 • U -PregaCt

Varmistuskoe virtsanäytteestä

Johdanto

Pregabaliini on lääkeaine, jonka hoidollisia käyttöalueita ovat yleistynyt ahdistuneisuus, kiputilat ja epilepsia. Tämän gamma-aminovoihappo-analogin keskushermostovaikutukset välittyvät jänniteherkkien kalsiumkanavien kautta. Paastotilassa otettu pregabaliini imeytyy nopeasti ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan tunnin kuluessa. Samanaikainen ruokailu hidastaa lääkkeen imeytymistä sekä pienentäen huippupitoisuutta 25-30 % että pidentäen huippupitoisuuden saavuttamiseen tarvittavan ajan 2.5 tuntiin. Aterioinnilla ei kuitenkaan ole kokonaisimeytymisen kannalta kliinistä merkitystä. Pregabaliinin biologinen hyötyosuus suun kautta annostelussa on arviolta ≥ 90 % ja vakaan tilan pitoisuus saavutetaan toistuvassa annossa 24-48 tunnissa. Pregabaliini ei sitoudu plasman proteiineihin ja siitä noin 98 % erittyy virtsaan muuttumattomana. Yliannostuksen yhteydessä yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat olleet uneliaisuus, sekavuus, kiihtyneisyys ja levottomuus.

Indikaatiot

Pregabaliinin käytön toteaminen seerumista tai virtsasta esimerkiksi epäiltäessä lääkkeen väärinkäyttöä.

Virtsanäyte kattaa myös pregabaliinin tapaan käytettävän gabapentiini -lääkeaineen (esim. Neurotin), jota myös saatetaan käyttää väärin.

Näyteastia

S -Pregaba: Seerumiputki 5/4 ml.

U -Pregabaliini, varmistus (PregaCt): Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo. 

Näyte

S -Pregaba: 1 ml seerumia.

U -PregaCt: 1 ml – 10 ml kertavirtsaa. Näytteenotto- ja sinetöintiohje löytyy ohjekirjan yleisohjeista ”Huumetestauksen valvottu näytteenotto”.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Pregaba: Seeruminäyte säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

U -PregaCt: Virtsanäyte säilyy jääkaapissa kolme viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Pregaba: Hoitoalue 13 – 31 μmol/l. Menetelmän kvantitointiraja on 1.9 µmol/l.

U -PregaCt: Tutkimuksesta annetaan lausunto (negatiivinen/ positiivinen).

Tulkinta

U -PregaCt: Varmistuskoe virtsanäytteestä mittaa spesifisesti pregabaliinia ja gabapentiiniä. Menetelmän raportointiraja (cut off) pregabaliinille ja gabapentiinille on 1000 ng/ml. Arvioitu toteamisaika virtsasta on 1-4 päivää.