Tulosta

Tutkimus:
TÄYDELLINEN VERENKUVA

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
24.3.2020

3696 • B -TVK

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml, vastasyntyneillä riittää EDTA-mikroputki 500 μl.

Lapsilla ja hankalien näytteenottojen yhteydessä näyteputken volyymi suhteutetaan potilaan kokoon ja tilanteeseen.

Näyte

3 ml EDTA-verta, vastasyntyneet 500 μl. Suositellaan käytettäväksi EDTA-putkea, jossa antikoagulantti on kiinteässä muodossa.

Huom. Jos potilaan trombosyytit ovat toistuvasti kasoilla EDTA-verinäytteessä, seuraavan PVK/TVK-näytteen yhteydessä pyydetään ottamaan myös sitraattiputki 5/2,7 ml. Hoitoyksikön on tällöin informoitava näytteenottajaa asiasta. EDTA- ja sitraattiverinäytteiden täytyy kulkea yhdessä näytteenottopisteestä laboratorioon (esim. minigrip-pussissa) ja trombosyytit tulee määrittää sitraattiputkesta tunnin kuluessa näytteenotosta. Tarvittaessa potilas voidaan ohjata trombosyyttitutkimusta tekevään paikkaan näytteenottoon tai vaihtoehtoisesti näyte lähetetään laboratorioon mahdollisimman pian, esim. taksilla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 12 tuntia huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää siten, että se saapuu laboratorioon näytteenottopäivän aikana, siitä tehdään 2 kpl sivelyvalmisteita, jotka lähetetään EDTA-putken mukana. Objektilaseina käytetään Sysmex SP-Slides -laseja, joissa on katkaistut kulmat.

Trombosyytit tulee määrittää tunnin kuluessa näytteenotosta, mikäli näyte on otettu sitraattiputkeen.

Menetelmä

PVK: Automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa B-Leuk ja B-Trom kammiolaskennalla ja B-Hkr hematokriittilingolla.

Valkosolujen erittelylaskenta: Ensisijaisesti automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa valkosolujen erittely mikroskooppisesti veren värjätystä sivelyvalmisteesta mikäli verenkuvalaite ei pysty erittelyä luotettavasti tekemään tai laitteen tulosten perusteella epäillään näytteessä poikkeavia soluja.

Valkosolujen erittelylaskennassa vastataan verekuvalaitteelta alla olevien valkosolutyyppien osuudet ja absoluuttiset solumäärät.

  • neutrofiilit
  • eosinofiilit
  • basofiilit
  • monosyytit
  • lymfosyytit

Mikäli erittelylaskenta tehdään mikroskooppisesti, vastataan vain eri solutyyppien osuudet, ei absoluuttisia solumääriä. Vastaus voi tällöin sisältää myös valkosolujen nuoruusmuotoja (metamyelosyytit, myelosyytit, promyelosyytit ja blastit). Neutrofiilien ja lymfosyyttien absoluuttiset määrät tilaaja joutuu tällöin laskemaan itse, kaavat alla

B -Neut (109/l)  = (L-Neut%+L-Metamye%+L-Myelos%)    x   B -Leuk (109/l)    /100%

B -Lymf (109/l)  = L-Lymf%   x   B -Leuk (109/l)     /100%

Tulos valmiina

B -PVK on päivystystutkimus

Valkosolujen erittelyn osalta tulos on valmiina viimeistään näytteenottopäivästä seuraavana arkipäivänä.

Viiteväli

PVK:n viitevälien osalta ks. B -PVK -tutkimuksen ohjekirjasivu.

Valkosolujen erittelyjakauman osalta viitevälit:

 

Neut
%

Eos     % 

Baso   %

Mono   %

Lymf   %

Neut x109/l

Eos x109/l

Baso x109/l

Mono x109/l

Lymf x109/l

Lapset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vastas

 38 – 78

 2 – 10

 0 – 1

 0 – 6

 20 – 36

 2.3-19

 0.1-2.4

 0.0-0.2

 0.0-1.4

 1.2-8.6

1-4 vk

 20 – 47

 3 – 10

 0 – 1

 0 – 9

 40 – 70

 1.2-11

 0.2-2.4 

 0.0-0.2 

 0.0-2.2

 2.4-17

1 kk- 2 v

 17 – 41

 3 – 10

 0 – 1

 0 – 5

 45 – 75

 1.0-7.0

 0.2-1.7

 0.0-0.2

 0.0-0.9

 2.7-13

2-5 v

 29 – 54

 0 – 3

 0 – 1

 0 – 5

 35 – 65

 1.2-5.4

 0.0-0.3

 0.0-0.1

 0.0-0.5

 1.4-6.5

5-11 v

 35 – 70

 0 – 3

 0 – 1

 0 – 4

 30 – 50

 1.4-7.0

 0.0-0.3 

 0.0-0.1

 0.0-0.4

 1.2-5.0 

11-17 v

 40 – 75

 0 – 3

 0 – 1

 0 – 5

 25 – 45

 1.6-7.5

 0.0-0.3

 0.0-0.1

 0.0-0.5

 1.0-4.5 

Aikuiset

 37 – 75

 1 – 6

 0 – 1

 3 – 11

 23 – 53

 1.6-6.2

 0.01- 0.45

 0.01- 0.09

 0.2-0.8

 1.2-3.5

Aikuisten erittelyjakauman viitevälit perustuvat omaan materiaaliin. Lasten erittelyjakauman viitevälit perustuvat TYKSLABin materiaaliin.

Eri etnistä taustaa olevilla henkilöillä voi olla tulostasoeroja: Kirjallisuuden mukaan afrikkalaistaustaisilla henkilöillä leukosyyttien, neutrofiilien ja trombosyyttien tulostasot voivat olla matalampia kuin kaukaasialaisilla ja afro-karibialaisilla (Bain: Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. J Clin Pathol 1996 (49): 664-666).

Tulkinta

PVK:n osalta katso tulkinta B-PVK tutkimuksen ohjekirjasivulta.

Lisätiedot

Pseudotrombosytopeniassa näyte otetaan sitraattiputkeen hoitavan yksikön pyynnöstä (potilaan trombosyytit toistuvasti kasoilla).

Valkosolujen erittelylaskenta tehdään ensisijaisesti aina koneellisesti, jolloin saadaan suoraan eri solutyyppien prosenttiosuudet ja kvantitatiiviset määrät. Mikäli koneellista erittelylaskentaa ei voida suorittaa, siirtyy näyte mikroskooppiseen erittelylaskentaan. Tässä tapauksessa tulos ilmoitetaan vain prosenttiosuuksina.

Valkosolujen erittelyslaskenta tehdään vain erikseen sovittaessa, mikäli valkosolujen määrä on < 0,5 x109/l.