Tulosta

Tutkimus:
TUUMORIIN LIITTYVÄ TRYPSIINI-INHIBIITTORI
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
12.9.2017

3592 • S -TATI

3593 • U -TATI

6087 • -TATI

Johdanto

Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori on kasvainmerkkiaine, jonka pitoisuusmääritystä käytetään erityisesti munasarjojen musinoottisessa syövässä sekä haima-, maha- ja maksasyövissä. Se toimii merkkiaineena myös aggressiivisten syöpien yhteydessä sekä munasarja-, rakko- ja munuaissyövän ennusteen arvioinnissa.

Indikaatiot

TATI:n pitoisuusmuutoksille herkkien karsinoomien diagnostiikkka ja seuranta.

Näyteastia

S -TATI: seerumigeeliputki 5/4 ml
U -TATI: muoviputki 5 ml

Näyte

S -TATI: 1 ml seerumia
U -TATI: 3-4 ml virtsaa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -TATI: Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

U -TATI: Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys. Näyte säilyy enintään 1 vrk jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Aikaerotteinen immunofluorometria (TR-IFMA).

Tulos valmiina

S -TATI ja -TATI: viikon kuluessa
U -TATI: kahden viikon kuluessa

Viiteväli

Ikä S -TATI
alle 60 v alle 16 μg/l (alle 2.6 nmol/l)
yli 60 v alle 18 μg/l (alle 2.9 nmol/l)

 U -TATI: alle 34 µg/g U -Krea (alle 0.62 nmol/mmol U -Krea)

Tulkinta

Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori on musinoottisen munasarjasyövän herkkä merkkiaine ja sen pitoisuus on koholla 80 – 90 % tapauksista. Haimasyövän yhteydessä S -TATI on lisääntynyt noin 85 %:lla potilaista. Maha- ja maksasyövässä kohonneita seerumipitoisuuksia esiintyy noin 65 %:lla.

Myös haimatulehdus ja sappistaasi nostavat arvoja. Munuaisten vajaatoiminta nostaa seerumin TATI-pitoisuutta ja dialyysipotilailla TATI-taso on yleensä yli 120 μg/l (yli 20 nmol/l). Myös vaikeat tulehdukset (CRP-taso yli 50 – 100 mg/l) nostavat seerumin TATI-pitoisuutta.

Syövän hoidon seurannassa ensimmäinen näyte tulee ottaa ennen hoidon aloittamista. Aikaisemmin hoidetun potilaan kohonnut tai lisääntyvä TATI-pitoisuus saattaa viitata taudin aktivoitumiseen, mikäli epäspesifiset syyt voidaan sulkea pois.

U -TATI:n pitoisuudessa on enemmän vaihtelua kuin seerumitasoissa. Seurannassa on suositeltavampaa käyttää seerumimääritystä. Virtsan TATI-tulos suhteutetaan virtsan kreatiniiniin, mutta virtsan ollessa laimea suhteuttaminen kreatiniiniin saattaa johtaa tulkinnallisesti liian korkeaan tulokseen.