Tulosta

Tutkimus:
TYROKSIINI, VAPAA, DIALYYSIMENETELMÄ

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
17.2.2016

6160 • S -T4-Vdi

Johdanto

Todennäköisesti vain vapaa tyroksiini on biologisesti aktiivinen, kun taas seerumin kantajaproteiineihin sitoutunut fraktio toimii hormonivarastona.
Tapauksissa, joissa kantajaproteiinien pitoisuudet ja kokonaistyroksiinin taso poikkeavat huomattavasti normaalista, seerumin T4-Vdi antaa luotettavimman kuvan kilpirauhasen toiminnasta. Myöskään heterofiiliset vasta-aineet, autovasta-aineet tai reumafaktori eivät häiritse dialyysimenetelmää.

Indikaatiot

Hyper- ja hypotyreoosin diagnostiikka. Kilpirauhasen toiminnan selvittäminen ongelmatilanteissa, esim. kun S -T4-V- ja S -TSH- tulokset ovat ristiriidassa keskenään.

Potilaan esivalmistelu

On varmistauduttava, ettei potilaalle ole tehty äskettäin isotooppitutkimuksia.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0.5 ml, lapsilta riittää 300 µl kertamääritykseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määritys dialysaatista.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa. 

Viiteväli

8 – 21 pmol/l 

Tulkinta

Pitoisuutta saattavat lisätä hepariinihoito, suuret salisylaattiannokset ja furosemidi, kun taas fenytoiini ja karbamatsepiini alentavat pitoisuutta osalla potilaista.
Vaikeissa ei-kilpirauhasperäisissä taudeissa (non-thyroidal illness) pitoisuus voi olla kohonnut, mikä osassa tapauksia johtuu vapaiden rasvahappojen pitoisuuden kohoamisesta.
T4-Vdi -Pitoisuus pienenee jonkin verran raskauden loppua kohti.