Tulosta

Tutkimus:
VARTIJAIMUSOLMUKETUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
14.11.2017

4765 • Ln-PADSent

Johdanto

Tämä tutkimusnimike on tarkoitettu leikkauksen aikaiseen kiireelliseen vartijaimusolmukkeen tutkimiseen.

Kiireettömän vartijatutkimuksen osalta katso tutkimus 47651, Ln-PADSentF,  Vartijaimusolmuketutkimus, formaliinifiksaatio.

Vartijaimusolmukediagnostiikka perustuu havaintoon, että tietyissä kasvaintyypeissä imutiemetastasointi etenee ensimmäisenä ns. vartijaimusolmukkeisiin. Tutkimalla nämä vartijaimusolmukkeet/-imusolmuke, voidaan välttyä laajemmalta imusolmukkeiden poistolta, mikäli vartijaimusolmukkeessa ei todeta metastasointia.

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Kasvaimen paikallisen levinneisyyden toteaminen vartijaimusolmuketasolla.

Vartijaimusolmuketutkimuksia tehdään etupäässä rintasyövässä, melanoomassa, vulvan levyepiteelikarsinoomassa ja korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisalan levyepiteelisyövässä, kliinikon harkinnan mukaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnöstä tulee ilmetä kasvaintyyppi ja kasvupaikka sekä poistettujen imusolmukkeiden lukumäärä.

Lähetteessä on ilmoitettava puhelinnumero johon vastaus halutaan.

Pirkanmaa:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon (03) 311 75199.

Kanta-Häme keskussairaala:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon (03) 629 3150, jolloin laboratorion henkilökunta noutaa näytteen leikkaussalin ovelta.
Tutkimusta tehdään arkipäivinä kello 7.30 – 15.30.

Näyte

Tuore imusolmukenäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi huoneenlämpötilassa kosteassa keittosuolakääreessä.

Menetelmä

Vartijaimusolmukkeista poistetaan jäädytystä ja leikkaamista häiritsevä ympäröivä rasva ja imusolmuke siivutetaan. Jokainen imusolmuke käsitellään kokonaisuutena ja raportoidaan erikseen. Jääleikkeet asetetaan näytelasille ja tulkitaan HE-leikkeistä kuten perinteiset parafiinileikkeet, mutta morfologian laatu ei ole aivan tätä vastaava. Pikasytokeratiinivärjäys parantaa tutkimuksen herkkyyttä ja se tehdään aina rintasyövän vartijatutkimuksessa, toisinaan myös muiden epiteliaalisisten kasvainten vartijoissa.

Tulos valmiina

Pikaleikevastaus soitetaan mahdollisimman nopeasti leikkaussaliin. Vartijaimusolmukkeiden kappalemäärän ollessa suuri, vastaus voi kestää normaalia pikaleiketutkimusta kauemmin.

Koko lähetetty materiaali siirretään myöhemmin normaaliin histologian prosessiin ja tehdään parafiinileikevaiheessa tarvittavat immunohistokemialliset tutkimukset. Alkuperäisellä näytenumerolla annetaan tähän perustava lisävastaus. Yleensä tämä annetaan isomman resekaatin (esim. PAD-4) vastaamisen yhteydessä, koska vastaus liittyy kiinteästi tähän tutkimuskokonaisuuteen.

Tulkinta

Vartijaimusolmukkeista ilmoitetaan kappalemäärä, läpimitta ja metastastointi sekä suurimman metastaasipesäkkeen läpimitta. Myös mahdollinen imusolmukkeen ulkopuolelle ulottuva kasvu raportoidaan. Tuloksen raportoinnissa rintasyövässä käytetään vakiintunutta luokittelua: ITC (isolated tumor cells) kasvainpesäkkeen läpimitta alle 0,2 mm tai alle 200 solua, mikrometastasointi läpimitta 0,2-2 mm ja makrometastasointi yli 2 mm.