Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY (OHJE EI OLE KÄYTÖSSÄ PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN JA KESKI-SUOMEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
22.1.2020

3355 • P -Vuotot

1731 • P -TT

Tromboplastiiniaikatulos

2783 • P -APTT

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika

2542 • P -FII

Protrombiini (Hyytymistekijä II)

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä FVII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä FVIII

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1B sitoutuminen)

1399 • P -Fibr

Fibrinogeeni

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn.

Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos (TT) sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan tutkimuspakettiin kuuluvien tutkimusten lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-to 8 – 18, pe 8 – 16

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus
Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Hemostaasitutkimukset-lähetteen kysymyksiin toivotaan vastauksia myös sähköisessä tutkimuspyynnössä. Jos lähisuvussa on todettu jokin hyytymishäiriö, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Vuotoanamneesin arvioimisessa on suositeltavaa käyttää apuna Vuotokyselylomaketta ja Vuotokyselylomakkeen pistetystä. Täytetty Vuotokyselylomake pyydetään mahdollisuuksien mukaan lähettämään näytteen mukana.

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje, tuorenäytteet TAI Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tutkimuksia tehdään kaksi kertaa viikossa, yleensä tiistaisin ja torstaisin. Kiireelliset näytteet tutkitaan erikseen sovitusti (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Tulkinta

Lausunto.
Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä (ks. tarkemmin yksittäiset tutkimukset).

Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus).

Näytteen säilytys- ja käsittelyohjeesta poikkeava altistuminen kylmälle voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa. (Katso Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely.)