Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY (OHJE ON KÄYTÖSSÄ VAIN PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN SEKÄ KESKI-SUOMEN HOITYKSIKÖISSÄ)
näytä osatutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
3.2.2020

3355 • P -Vuotot

Allaolevat tutkimukset ovat osatutkimuksia ja niitä ei voi pyytää erikseen.

14520 • P -TTINRSP

Tromboplastiiniaika.

11731 • P -TT-SPR

Tromboplastiiniaika

12783 • P -APTTSPR

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen

11399 • P -FibrSPR

Fibrinogeeni

2542 • P -FII

Protrombiini

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä VII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä VIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1b sitoutuminen).

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn.

Normaali APTT ja tromboplastiiniaikatulos (TT) sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan tutkimuspakettiin kuuluvien tutkimusten lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. F XI, F XII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Huom! Tampereella hyytymistekijä V -tutkimuksen ja von Willebrand tekijä, aktiivisuus -tutkimuksen saa myös päivystutkimuksena käyttäen pyyntöä 12500 P -FV-FL (Hyytymistekijä V, päivystystutkimus, Tampere) tai 16334 P -vWF-FL (von Willebrand -tekijän aktiivisuus (kiireellisenä tutkimuksena)). Katso kyseisten tutkimusten erilliset sivut ohjekirjassa.

Tiedustelut

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi.

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Kiireellisten näytteiden tutkimisesta pitää sopia erikseen, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393.

Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella hoitoyksikön on sovittava päivystyksenä tehtävistä tutkimuksista lähettämisen osalta myös 

 • Hämeenlinna: Kanta-Hämeen keskussairaalan laboratorio p. 03 629 2256 (päivystysaikana  p. 03 629 2016)
 • Tampere: FM4, Lähtevät näytteet ma-pe 8 – 15 p. 03 311 76487 ja muuna aikana p. 03 311 76536.
 • Jyväskylä: Keski-Suomen Keskussairaalan laboratorio, 03 311 77800. Näytteen kuljetuksesta taksilla Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon tulee saada laboratorioylilääkärin lupa.

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus

Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Pyyntönä P -Vuotot:

Tutkimusta pyydettäessä on tärkeää vastata esitietokysymyksiin mahdollisimman osuvan lausunnon saamiseksi ja jatkotutkimusten valitsemiseksi. Tutkimusta pyydettäessä oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat tehdä kysymyksenasettelun mukaisia lisätutkimuksia, joista veloitetaan erikseen ja toisaalta jättää tekemättä sellaisia tutkimuksia, jotka eivät ole kysymyksen asettelun mukaisesti tällä kertaa tarpeellisia. Näin vältytään myös turhien tutkimusten tekemiseltä. Mikäli halutaan, että Hemostaasilaboratorion asiantuntijat eivät osallistu tutkimusten valintaan, on esitietoihin merkittävä, että lisätutkimuksia ei saa tehdä.

Jos lähisuvussa on todettu jokin hyytymishäiriö, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aiemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Vuotokysymykset:

Onko vastaus kiirellinen: Kyllä / Ei
Yhteystieto, jos vastaus kiireellinen (puhelinnumero / faksin numero):
Saako potilas nyt tavallista hepariinia: Kyllä / Ei
Tavallisen hepariinin lopetuspäivä:
Saako nyt pienimolekyylistä hepariinia: Kyllä / Ei
Pienimolekyylisen hepariinin lopetuspäivä:
Saako nyt Marevania: Kyllä / Ei
Marevanin lopetuspäivä:
Saako nyt muuta antikoagulanttihoitoa: Ei / Arixtra / Pradaxa / Xarelto / Eliquis / Muu, mikä
Muun antikoagulanttihoidon lopetuspäivä:
Vuoto-oireita tutkittavalla: Kyllä / Ei
Leikkausvuoto / synnytysvuoto: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Leikkausvuoto / synnytysvuoto, suvussa, kenellä:
Vuoto hampaanpoiston jälkeen: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Vuoto hampaanpoiston jälkeen, suvussa, kenellä:
Mustelmataipumus: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Mustelmataipumus, suvussa, kenellä:
Nenäverenvuotoja: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Nenäverenvuotoja, suvussa kenellä:
Runsaat kuukautiset: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Runsaat kuukautiset, suvussa, kenellä:
Pienet haavat vuotavat: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Pienet haavat vuotavat suvussa, kenellä:
Nivelverenvuodot: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Nivelverenvuodot, suvussa, kenellä:
Lihasverenvuodot: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Lihasverenvuodot, suvussa, kenellä:
Muita vuoto-oireita: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Mitä vuoto-oireita tutkittavalla:
Mitä vuoto-oireita suvussa:
Seulontakokeet (pvm):
B -Trom:
P -APTT:
P -TT:

Kysymyksen asettelu:
Hoitava lääkäri:
Hoitavan lääkärin puhelinnumero:
Akuutista vuodosta, vrk:
Vuotaako tutkittava nyt: Kyllä / Ei 

 

Yksittäisten tutkimusten pyytäminen tai aiemmin poikkeavien tulosten kontrollointi, tai potilaan sukulaisella jo diagnosoidun vajauksen selvittäminen:

Myös yksittäiset tutkimukset pyydetään käyttäen tätä tutkimuspyyntöä. On tärkeää vastata esitietokysymyksistä ainakin seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman osuvan lausunnon saamiseksi ja jatkotutkimusten valitsemiseksi. Tutkimusta pyydettäessä oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat tehdä kysymyksenasettelun mukaisia lisätutkimuksia, joista veloitetaan erikseen ja toisaalta jättää tekemättä sellaisia tutkimuksia, jotka eivät ole kysymyksen asettelun mukaisesti tällä kertaa tarpeellisia. Näin vältytään myös turhien tutkimusten tekemiseltä. Mikäli halutaan, että Hemostaasilaboratorion asiantuntijat eivät osallistu tutkimusten valintaan, on esitietoihin merkittävä, että lisätutkimuksia ei saa tehdä ja samalla on täsmällisesti ilmoitettava, mitkä tutkimukset saa tehdä.

Onko vastaus kiirellinen: Kyllä / Ei
Yhteystieto, jos vastaus kiireellinen (puhelinnumero/ faksin numero):
Kysymyksen asettelu:
Hoitava lääkäri:
Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Tulosten oikeaa tulkitsemista varten Kysymyksen asettelu -kentässä pyydetään ilmoittamaan riittävät esitiedot (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus, aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot) sekä pyydetty tutkimus.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml tai Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) sekä lisäksi

Hyytymisputkien vaihtoehdot:

hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 10/9 ml

hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 5/2,7 ml

hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 5/2 ml

hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M) 5/1 ml

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte pakataan erityiseen hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näytettä voi säilyttää huoneenlämmössä ennen kuljetuspakkaukseen siirtämistä enintään yhden tunnin. Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) tai kuumassa (lämpökaappi tms.). Kiinnitä mahdolliset ylimääräiset tarrat kuljetuspakkaukseen esim. kumilenkillä.

Validoidussa kuljetuspakkauksessa juuri otetun tai huoneenlämpöisen näytteen lämpötila pysyy 8 tunnin ajan 8-12 °C:ssa. Kuljetuspakkaukseen pakataan pakastimessa (-20 °C, huom! ei kylmemmässä) esijäädytetyt kylmävaraajat. Pakastettu kylmävaraaja jäähdyttää styroxpakkauksen sisätilan ja näytteen sekä ylläpitää saavutetun lämpötilan hyvin ympäristön lämpötilasta riippumatta.

Näytteet on pakastettava 8 h kuluessa näytteenotosta Fimlabin Tampereen tai Keski-Suomen keskuslaboratoriossa tai hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.

Lisätietoja www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje, tuorenäytteet TAI Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset osatutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon. Tutkimuksia tehdään kaksi kertaa viikossa, yleensä tiistaisin ja torstaisin. Kiireelliset näytteet tutkitaan erikseen sovitusti (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Katso tarkemmin yksittäiset osatutkimukset.

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen F VIII:n ja F IX:n aktiivisuusmäärityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia yksittäisten hyytymistekijöiden määrityksissä (ks. tarkemmin yksittäiset tutkimukset).

Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus).

Näytteen käsittelyohjeesta poikkeava altistuminen kylmälle voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa. (Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje, tuorenäytteet TAI Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje.)

Lisätiedot

TUOREIDEN, PAKASTAMATTOMIEN NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORIOON

Näytteet lähetetään Hemostaasilaboratorioon hyytymisnäytteiden kuljetuspakkauksessa, jossa on -20 °C:ssa esijäädytetyt kylmävaraajat. Näytteen tulee saapua Hemostaasilaboratorioon 8 h kuluessa näyteenotosta.

 

NÄYTTEEN EROTTELUOHJEET PAKASTUSTA VARTEN

 • Tarkista, että näyteputken täyttöaste on oikea (±10 %). Kallistele putkea varovasti, jotta voit havaita pienetkin hyytymät. Jätä näyte käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä tai putki on jäänyt vajaaksi.
 • Sentrifugoi putket huoneenlämmössä 15 minuuttia 2500 x g.
 • Ota pasteur-pipetillä plasma talteen välikerroksesta varoen solukontaminaatiota eli pohja- ja pintakerrosta, joissa on trombosyyttejä ja trombosyyttiriekaleita. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista, koska pintakerrosta ei tulisi läpäistä toista kertaa. Siirrä plasma polypropeeniputkeen. Pipetoi plasma samoin toisesta putkesta uudella pasteur-pipetillä samaan putkeen. Korkita putki ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

  Jaa plasma pakastettaviin erotteluputkiin.

     Näyte Putket  Plasmaa/putki    Pakastus
  Aikuiset 2 x 10 ml 5 1 ml (min. 700 µl)   – 70 °C
  Lapset 2 x 3 ml Mahd. monta 1 ml (min. 700 µl) + loput   – 70 °C
  Vastasyntyneet 2 x 2 ml Mahd. monta 1 ml /(min. 700 µl) + loput   – 70 °C
 • Kirjaa lähetyslistaan tiedot poikkeavasta ulkonäöstä (hemolyysi, ikteerisyys, lipeemisyys).

PAKASTETTUJEN PLASMOJEN LÄHETTÄMINEN HEMOSTAASILABORATORIOON 

 • Erotellut plasmat lähetetään pakastettuina.
 • Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana, joten käytä esim. hiilihappojäitä tai pakastenäytteiden kuljetukseen tarkoitettua pakkausta.

 

LÄHETYSOSOITE

Fimlab

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa