ANVISNINGAR FÖR HANTERING OCH SÄNDNING AV HELBLODSPROV FÖR HEMOSTASUNDERSÖKNINGAR

Behandling av provet

Provet förpackas så snabbt som möjligt efter provtagningen i en transportförpackning som beställs från hemostas- och trombocytlaboratoriet. Provet kan förvaras i rumstemperatur i högst en timme innan det överförs till transportförpackningen. Provet får inte förvaras kallt (i kylskåp, isvattenbad) eller varmt (i värmeskåp el.dyl.).

Transportförpackning

För transport av prov bör en validerad transportförpackning användas. Förpackningarna kan beställas från hemostas- och trombocytlaboratoriet, tel. 044 472 8393. Då ett nytaget prov packas i en validerad transportförpackning hålls det under en 8 timmars transport vid 8-12 °C.

I transportförpackningen läggs fryspatroner som kylts ned (-20 °C). Fryspatronen kyler det inre av styroxförpackningen och provet och upprätthåller den uppnådda temperaturen oberoende av tempe raturen i omgivningen. Förpackningen är avsedd för engångsbruk.


Provförsändelse

Provet bör vara framme inom 8 timmar från provtagningen. För att göra hanteringen snabbare önskar vi att kunden på morgonen då försändelsen skickas, faxar följande uppgifter om provet till laboratoriets nummer fax. (09) 4257 8281: ifylld remiss (om ej elektronisk remiss används), transportsätt och provets ankomsttid till Helsingfors. Om man vill ha svaret snabbt, bör man på remissen anteckna telefon- och faxnummer.


Adress

Fimlab

Hemostas- och trombocytlaboratorium

Fernissagatan 1

01300 Vanda

Ytterligare uppgifter: Hemostas- och trombocytlaboratorium, tel. 044 472 8393.