Inledning

Ett koagulationsfaktorprov av hög kvalitet förutsätter omsorgsfulla arbetsrutiner. Genom goda arbets­metoder försöker man hindra vävnadstromboplastin att hamna i provet, annan aktivering av koagu­lationsmekanismen och cellkontaminering. Vävnadstromboplastin att hamna i koagulationsprovet hindrar man, genom att provtagningen sker snabbt med det första sticket och det första provröret inte används för koagulationsundersökningar.

Citrathalten bör vara 3,2 % och förhållandet mellan blod och antikoagulant det rätta (9 + 1). Röret blandas lugnt, inte genom att skakas. Om plasman separeras innan provet sänds till hemostas- och trombocytlaboratoriet, används plastredskap (polypropylen) vid hanteringen av provet. Cellkontaminering av plasman bör undvikas och plasman ska vara fri från trombocyter (< 15×109 tromb/l). Koagulationsfaktorprovet ska frysas så snabbt som möjligt efter separeringen.

Kunden kan använda sina egna rör eller beställa rör från hemostas- och trombocytlaboratoriet, tfn. 044 472 8393 eller helst per epost hemostaasilaboratorio@fimlab.fi  (bara rörset för vuxna finns att få).

 

Provtagning

Rör som behövs:

‐ Vuxna: 3 ml och 2×10 ml citratrör (3,2 %).

‐ Barn: 2 ml och 2×3,5 ml citratrör (3,2 %).

‐ Nyfödda: 1 ml och 2 ml citratrör (3,2 %).

 

Vid provtagningen används stor nål, t.ex. 20 G och så kortvarig stas som möjligt.

Först tas prov i det lilla citratröret och sedan i stora citratrören. Plasmaröret fylls till markeringsstrecket och blandas ome­delbart genom att man lugnt vänder på röret, inte genom att skaka.

Om man är tvungen att nöja sig med en mindre provvolym tas bägge proverna i ett litet citratrör.Vid behov kan provet tas med öppen teknik.

Om man är tvungen att ta provet via en hepariniserad kanyl, bör man dra minst 4-6 ml blod genom den innan man tar koagulationsfaktorprovet,

 

Försändelse

Provet kan sändas antingen oseparerat eller färdigt separerat.

Proven förvaras så kort tid som möjligt i rumstemperatur, helst under en timme, innan proven överförs till transportförpackningen.

Proven får inte förvaras kallt (i kylskåp eller isvattenbad) eller varmt (värmeskåp el.dyl.).

Anvisningar på svenska för hantering och sändning av hemostasprov finns på sidan www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset

 

DNA-undersökningar

Om man bara utför bara DNA-undersökningar (B-FII-D, B-FV-D), kan provet tas i citrat- eller EDTA-rör

(3,5-10 ml). Provet levereras i rumstemperatur (det får inte frysa).

 

Ytterligare uppgifter

Hemostas- och trombocytlaboratorium tfn. 044 472 8393 eller epost hemostaasilaboratorio@fimlab.fi , öppet må-tors 8 – 16, fre 8 – 16.

 

Adress

Fimlab

Hemostas- och trombocytlaboratorium

Fernissagatan 1

01300 Vanda