KONTAKTUPPGIFTER

Fimlab Hemostas- och trombocytlaboratorium,  öppet mån-fre 8 – 18, tel. 044 472 8393, fax. (09) 4257 8281

Under jourtiden endast akuta och brådskande ärenden tel. (03) 311 76536 (Fimlab Tammerfors 24/7).

epost: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Adress:

Fimlab, Hemostas- och trombocytlaboratorium
Fernissagatan 1
01300 Vanda

 


Blodprov mottages endast mån-fre kl. 8 – 18. Leveransen måste planeras så att proven är framme under öppethållningstiden.

Prov för akut utredning av blödningsbenägenhet kan utföras utan förhandsanmälan om provet är framme senast kl. 14 (undersökning av blödningbenägenhet, koagulationsfaktor IX, trombintid). Analys av andra brådskande prov utförs endast om en överenskommelse har fattats på förhand med laboratoriets läkare (tel. 044 472 8393, under jourtiden tel 03 311 76536/Fimlab Tammerfors 24/7). Utredning av trombosbenägenhet utförs inte akut (endast i undantagsfall kan antitrombin och protein C analyseras akut). Ett preliminärt svar för utredning av heparininducerad trombocytopeni ges på samma dag om provet har mottagits senast kl. 12.


 

Hemostas- och trombocytundersökningar på Fimlabs laboratoriehandbok (på finska)

Remisser och blanketter

Remissen för hemostasundersökningar
Remissen för trombocytundersökningar
Blödningsförfrågan
Poängsättning av blödningsförfrågan 

Anvisningar

Anvisningar för provtagning av hemostasundersökningar
Anvisningar för hantering och sändning av hemostasprov 

Beställning av provtagningsmaterial: materiaalit@fimlab.fi

Information till läkare