Virheetön rekisteröinti on ekg-diagnostiikan perusta. Ekg-rekisteröintejä suorittavalla henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja kokemus tehtävään. Ekg-rekisteröintejä suorittavassa toimipisteessä tulee olla kirjallinen rekisteröintiohje sekä mielellään nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii ohjeistuksesta, koulutuksesta ja laitteiden ylläpidosta.

Ekg-rekisteröintilaitteet on huollettava säännöllisesti ja niissä tulee olla asetettuna oikea päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröintitilanteessa hoitajan ja potilaan välisen vuorovaikutuksen on oltava asiallista ja kiireetöntä. Potilaan intimiteettisuojasta on huolehdittava riippumatta rekisteröintipaikasta.

Ekg rekisteröidään vakioidusti:

 • Potilaan henkilöllisyys varmistetaan ja potilas ohjataan riisumaan ylävartalo ja nilkat paljaiksi.
 • Potilas lepää rekisteröinnin aikana selällään, tyyny niskan tukena. Ylävartalo voi olla pienessä kohoasennossa, max. 45 astetta. Raajojen jännitystä vähennetään asettamalla tyynyjä niiden tueksi. 
 • Parhaan kontaktin saaminen ihon ja elektrodin välille vaatii huolellisen ihon käsittelyn (ihokarvat poistetaan elektrodien sijoittelukohdilta, mahdollinen lika ja rasva poistetaan rasvaliuottimeen (sprii) kostutetulla taitoksella, kuollut ihosolukko poistetaan hankaamalla ihoa kevyesti ihonkarhentimella).
  HUOM! Ihon käsittely  suoritetaan vain terveelle iholle. Elektrodien kunnollisesta kiinnttymisestä iholle on varmistuttava.
 • Raajaelektrodit sijoitetaan raajojen ääriosiin siten, että niillä on tasainen  kosketuspinta ihoon. Yläraajoissa elektrodit kiinnitetään ranteiden sisäpinnalle ja alaraajoissa raajan sisä- (ulko-) syrjälle.  Mikäli rekisteröivä raaja (vasen jalka tai käsi/kädet) on kipsattu tai amputoitu, elektrodit kiinnitetään molemmin puolin symmetrisesti sairaan raajan elektrodin korkeudelle. 
 • Rintaelektrodit sijoitetaan vakioiduille paikoille kylkiluuväleihin sormin tunnustelemalla. Mikäli jokin vamma estää rintaelektrodin kiinnittämisen oikealle paikalle, se jätetään kokonaan pois tai kiinnitetään mahdollisimman lähelle oikeata paikkaa. V3-V4 -elektrodit voi rintavallakin naisella kiinnittää rinnan päälle, kunhan elektrodien paikat on haettu oikein. 
 • Johtimet kiinnitetään elektrodeihin vakioidusti väri-, numero- ja kirjainkoodien mukaan välttäen niiden kiristymistä ja silmikoimista.
 • Ekg rekisteröidään paperinkulkunopeudella 50 mm/s ja kalibraatiolla 1mV = 10 mm.
 • Mikäli vakioinnista joudutaan poikkeamaan, siitä tulee olla merkintä rekisteröinnissä.
 • Rekisteröinnin jälkeen ekg-tulosteesta tarkistetaan, että:
  • Tutkittavan henkilötiedot (nimi, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus) on syötetty rekisteröintilaitteelle  virheettömästi.
  • Rekisteröinnistä löytyy oikea rekisteröintiaika.
  • Rekisteröinnissä on paperinkulkunopeutena (50mm/s) ja kalibraationa (1mV = 10 mm).
  • Rekisteröinnissä ei ole verkkojännitehäiriötä, luurankolihaksista peräisin olevaa häiriötä tai peruslinjan vaeltelua. Tarvittaessa otetaan uusintarekisteröinti.