Virheetön rekisteröinti on ekg-diagnostiikan perusta. Ekg-rekisteröintejä suorittavalla henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja kokemus tehtävään. Ekg-rekisteröintejä suorittavassa toimipisteessä tulee olla kirjallinen rekisteröintiohje sekä mielellään nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii ohjeistuksesta, koulutuksesta ja laitteiden ylläpidosta.

Ekg-rekisteröintilaitteet on huollettava säännöllisesti ja niissä tulee olla asetettuna oikea päivämäärä ja kellonaika.

Rekisteröintitilanteessa hoitajan ja potilaan välisen vuorovaikutuksen on oltava asiallista ja kiireetöntä. Potilaan intimiteettisuojasta on huolehdittava riippumatta rekisteröintipaikasta.

Ekg rekisteröidään vakioidusti:

 • Potilaan henkilöllisyys varmistetaan ja potilas ohjataan riisumaan ylävartalo ja nilkat paljaiksi.
 • Potilas lepää rekisteröinnin aikana selällään, tyyny niskan tukena. Ylävartalo voi olla pienessä kohoasennossa, max. 45 astetta. Raajojen jännitystä vähennetään asettamalla tyynyjä niiden tueksi.

 • Parhaan kontaktin saaminen ihon ja elektrodin välille vaatii huolellisen ihon käsittelyn (ihokarvat poistetaan elektrodien sijoittelukohdilta, mahdollinen lika ja rasva poistetaan rasvaliuottimeen (sprii) kostutetulla taitoksella, kuollut ihosolukko poistetaan hankaamalla ihoa kevyesti ihonkarhentimella). HUOM! Ihon käsittely  suoritetaan vain terveelle iholle. Elektrodien kunnollisesta kiinnttymisestä iholle on varmistuttava.

 • Raajaelektrodit sijoitetaan raajojen ääriosiin siten, että niillä on tasainen kosketuspinta ihoon. Yläraajoissa elektrodit kiinnitetään ranteiden sisäpinnalle ja alaraajoissa raajan sisä- (ulko-) syrjälle. Mikäli rekisteröitävä yläraaja (käsi/kädet) on kipsattu tai amputoitu, kaikki raajaelektrodit (kädet ja jalat) kiinnitetään symmetrisesti sairaan raajaelektrodin korkeudelle mahdollisimman distaalisesti. Mikäli rekisteröitävä alaraaja on kipsattu tai amputoitu, sijoitetaan molemmat jalkaelektrodit terveeseen jalkaan. Jos molemmat jalat on amputoitu, elektrodit sijoitetaan niin ääreisosiin kuin mahdollista, tällöin käsien kytkennät nostetaan vastaavalle tasolle.

 • Rintaelektrodit sijoitetaan vakioiduille paikoille kylkiluuväleihin sormin tunnustelemalla. Mikäli jokin vamma estää rintaelektrodin kiinnittämisen oikealle paikalle, elektrodi/elektrodit jätetään kiinnittämättä.

 • Johtimet kiinnitetään elektrodeihin vakioidusti väri-, numero- ja kirjainkoodien mukaan välttäen niiden kiristymistä ja silmikoimista.

 • Ekg rekisteröidään paperinkulkunopeudella 50 mm/s ja kalibraatiolla 1mV = 10 mm.

 • Mikäli vakiorekisteröinnistä joudutaan poikkeamaan, siitä tulee tehdä merkintä rekisteröintiin.
 • Rekisteröinnin jälkeen ekg-tulosteesta tarkistetaan, että:

  • Tutkittavan henkilötiedot (nimi, syntymäaika ja henkilötunnus) on syötetty rekisteröintilaitteelle virheettömästi.

  • Rekisteröinnistä löytyy oikea rekisteröintiaika.

  • Rekisteröinnissä on paperinkulkunopeus (50mm/s) ja kalibraatio (1mV = 10 mm).

  • Rekisteröinnissä ei ole vaihtovirtahäiriötä, luurankolihaksista peräisin olevaa häiriötä tai perustason vaeltelua. Tarvittaessa otetaan uusintarekisteröinti.