Fimlab Laboratoriot Oy ylläpitää digitaalista ekg-tiedonhallintajärjestelmää (MUSE), johon tallennetaan kaikki laboratorioiden ja hoitoyksiköiden ottamat lepo-ekg -rekisteröinnit. Perusedellytyksenä sähköisen järjestelmän käytölle on WebFimlabin käyttö, MUSE-erillisverkkoyhteys ja MUSE-yhteensopiva ekg-rekisteröintilaite. 

 

Palvelukokonaisuus

 

 • Fimlab Laboratorion tallentamien rekisteröintien katselu
 • Asiakkaiden itse ottamien rekisteröintien tallennus ja katselu
 • Ekg-rekisteröintilaitteiden leasing -palvelu

 

 Fimlab Laboratorion tallentamien rekisteröintien katselu

 

 • Asiakas tekee tutkimuspyynnön (1270 Pt-EKG-12), joko suoraan WebFimlabiin tai omaan järjestelmäänsä, josta pyyntö välittyy WebFimlabiin
 • Fimlab Laboratoriot ottaa ekg-rekisteröinnin potilaasta
 • Rekisteröinti siirretään MUSEen
 • Rekisteröinti ja pyyntö (potilastiedot) yhdistetään toisiinsa
 • Rekisteröinti potilastietoineen tallennetaan MUSE ‐järjestelmään
 • Digitaalista rekisteröintiä säilytetään järjestelmässä
 • Rekisteröintiä voi katsella WebFimlabin kautta

 

Asiakkaan ottamat EKG rekisteröinnit

 

 • Asiakas tekee tutkimuspyynnön (9526 Pt-EKG-Oma) WebFimlabiin tai omaan potilastietojärjestelmäänsä
 • Asiakas ottaa ekg-rekisteröinnin potilaasta
  HUOM! Potilaan nimen (Sukunimi, Etunimi) ja henkilötunnuksen huolellinen kirjaus rekisteröintilaitteelle!!!  
 • Rekisteröinti siirretään MUSEen
 • Rekisteröinti ja tutkimuspyyntö (potilastiedot) yhdistetään järjestelmässä toisiinsa
  HUOM! Mikäli vastaavuutta ei löydy (esim. virhe syötetyissä henkilötiedoissa, pyyntö puuttuu), rekisteröinti ei tallennu
 • Rekisteröinti potilastietoineen tallentuu MUSE ‐järjestelmään
 • Digitaalista rekisteröintiä säilytetään järjestelmässä
 • Rekisteröintiä voi katsella WebFimlabin kautta

 

EKG-rekisteröintilaitteiden leasing -palvelu

 

 Fimlab Laboratoriot tarjoaa MUSE ‐yhteensopivia ekg-rekisteröintilaitteita asiakkaan käyttöön leasing-palveluna, joka sisältää:

 

 • Koulutuksen laitteen käyttöön
 • Laitteiden määräaikaishuollot, korjaukset (normaali kuluminen) ja varalaitteet tarvittaessa

 

Vaihtoehtoisia laitetyyppejä:

 

Kaksisuuntainen tiedonsiirto:  
CardioSoft Kiinteästi kytkettynä erillisverkkoon näytteenottohuoneissa, ei liikuteltavissa
Rekisteröintien siirto MUSEen
     
MAC VU360, MAC5500 ja MAC3500 Liikuteltavia laitteita
Pyynnöt ladattavissa laitteelle verkosta, mahdollisuus syöttää henkilötietoja myös käsin
Rekisteröintien siirto MUSEen
      
Yksisuuntainen tiedonsiirto:  
MAC800 Liikuteltavia laitteita
Henkilötiedot kirjattava laitteelle käsin
Rekisteröintien siirto MUSEen

 

 

 

Sopimukset ja laskutus

 

 • Hoitoyksikkö tekee Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa sopimuksen leasing-laitteen toimituksesta ja laskutuksesta.