Fimlab Laboratoriot Oy ylläpitää digitaalista ekg-tiedonhallintajärjestelmää (MUSE CV), johon se pyrkii tallentamaan kaikki ottamansa lepo-ekg -rekisteröinnit. Arkiston käyttö- ja tallennusmahdollisuutta tarjotaan myös hoitoyksiköiden käyttöön. Perusedellytyksenä sähköisen arkiston käytölle on WebFimlabin käyttö, MUSE-erillisverkkoyhteys ja MUSE-yhteensopiva ekg-rekisteröintilaite. 

Palvelukokonaisuus

 • Fimlab Laboratorion tallentamien rekisteröintien katselu
 • Asiakkaiden itse ottamien rekisteröintien tallennus ja katselu
 • Ekg-rekisteröintilaitteiden leasing -palvelu

 Fimlab Laboratorion tallentamien rekisteröintien katselu

 • Asiakas tekee tutkimuspyynnön (1270 Pt-EKG-12), joko suoraan WebFimlabiin tai omaan järjestelmäänsä, josta pyyntö välittyy WebFimlabiin
 • Fimlab Laboratoriot ottaa ekg-rekisteröinnin potilaasta
 • Rekisteröinti siirretään MUSEen
 • Rekisteröinti ja pyyntö (potilastiedot) yhdistetään toisiinsa
 • Rekisteröinti potilastietoineen tallennetaan MUSE CV ‐järjestelmään
 • Digitaalista rekisteröintiä säilytetään järjestelmässä säädösten mukaisesti
 • Rekisteröintiä voi katsella WebFimlabin kautta

Asiakkaan ottamat EKG rekisteröinnit

 • Asiakas tekee tutkimuspyynnön WebFimlabiin (9526 Pt-EKG-Oma)
 • Asiakas ottaa ekg-rekisteröinnin potilaasta
  HUOM! Potilaan nimen (Sukunimi, Etunimi) ja henkilötunnuksen huolellinen kirjaus rekisteröintilaitteelle!!!  
 • Rekisteröinti siirretään MUSEen siirtopisteessä
 • Rekisteröinti ja pyyntö (potilastiedot) yhdistetään järjestelmässä toisiinsa
  HUOM! Mikäli vastaavuutta ei löydy (esim. virhe syötetyissä henkilötiedoissa, pyyntö puuttuu), rekisteröinti ei tallennu
 • Rekisteröinti potilastietoineen tallentuu MUSE CV ‐järjestelmään
 • Digitaalista rekisteröintiä säilytetään järjestelmässä säädösten mukaisesti
 • Rekisteröintiä voi katsella WebFimlabin kautta

EKG-rekisteröintilaitteiden leasing -palvelu

 Fimlab Laboratoriot tarjoaa MUSE CV ‐yhteensopivia ekg-rekisteröintilaitteita asiakkaan käyttöön leasing-palveluna, joka sisältää:

 • Koulutuksen laitteen käyttöön
 • Laitteiden määräaikaishuollot, korjaukset (normaali kuluminen) ja varalaitteet tarvittaessa

Vaihtoehtoisia laitetyyppejä:

Kaksisuuntainen tiedonsiirto:  
CardioSoft Kiinteästi kytkettynä erillisverkkoon näytteenottohuoneissa, ei liikuteltavissa
Reaaliaikainen tiedonsiirto
     
MAC 5000, 5500 ja 3500 Liikuteltavia laitteita
Pyynnöt ladattavissa laitteelle verkosta, mahdollisuus syöttää henkilötietoja myös käsin
Rekisteröintien siirto arkistoon siirtopisteessä
      
Yksisuuntainen tiedonsiirto:  
MAC 1200 ja 1200ST Liikuteltavia laitteita
Henkilötiedot kirjattava laitteelle käsin
Rekisteröintien siirto arkistoon siirtopisteessä

 

Sopimukset ja laskutus

 • Hoitoyksikkö tekee Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa sopimuksen leasing-laitteen toimituksesta ja laskutuksesta.