Ihopistonäytteellä tarkoitetaan verinäytteen ottamista ihoon tehdystä haavasta joko näytekapillaariin, pieneen erikoisputkeen tai määritysliuskalle. Ihopistonäytteen koostumus vaihtelee, mutta yleensä se on lähempänä valtimo- kuin laskimoverta.

Luotettavin ja ennustettavin tulostaso on saavutettavissa laboratorion ottamalla laskimoverinäytteellä. Ihopistonäytteenoton riskinä on tulostason muuttuminen kudosnestekontaminaation, hemolyysin tai muun yleensä näytteenottoteknisen vaikeuden takia. Tästä syystä hoitavan lääkärin tulee tiedostaa ihopistonäytteenoton virhelähteet ja niiden mahdollinen vaikutus tutkimustulokseen, mikäli laboratoriotulos poikkeaa selvästi potilaan odotetusta tulostasosta.

Ihopistonäytteenoton etuja lapsipotilaan hoidossa ovat suonten säästyminen, näytemäärien pysyminen pieninä ja koettu vaivattomuus verrattuna laskimoverinäytteenottoon. Tästä syystä lääketieteellisesti perustelluissa tilanteissa voidaan laboratorion vastuuhenkilön kanssa sopia Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) tai Kanta-Hämeen keskussairaalan (KHKS) hoidossa olevan lapsipotilaan suoniverinäytteen korvaamisesta ihopistosnäytteellä määräajaksi.  Näytteenotto keskitetään sovittuun laboratorion toimipisteeseen jossa potilaan tiedot arkistoidaan. Ensisijaisesti näytteenotto suositetaan keskitettäväksi Tampereen yliopistollisen sairaalan lastentautien poliklinikan laboratorioon ja Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon.

  • Yhteydenotto vastuuhenkilöön näytteenoton sopimiseksi pyydetään tekemään ammattilaisten puhelinpalvelun välityksellä p. 03 311 77800 (arkisin klo 8-15.30).

Keski-Suomen keskussairaalassa toimitaan laboratorion kanssa erikseen sovitun käytännön mukaisesti. Analyytin soveltumisesta ihopistonäytteenottoon voi tiedustella ammattilaisten puhelinpalvelusta p.  014 269 1850 (arkisin klo 8-15).