Pääsääntönä on, että soitamme tilaajalle vain perusterveydenhuollon vastaanottojen pyytämistä tutkimuksista. Lisäksi sääntönä on, että potilaalla ei ole tuoretta samankaltaista tulosta.

Tutkimus Alaraja Yläraja Muuta huomioitavaa
B -TVK

 

   
   B -Hb Aikuiset 70 g/l
Lapset alle 17-v. 70 g/l
Aikuiset 200 g/l  
   B -Leuk Aikuiset 0.5 x 109/l
Lapset alle 17-v. 1 x 109/l
Aikuiset 200 x 109/l
Lapset alle 17-v. 50 x 109/l
 
   B -Tromb Aikuiset 20 x 109/l
Lapset alle 17-v. 20 x 109/l     
Aikuiset 1000 x 109/l

 
   B -Diffi Akuutin leukemian tai sen relapsin epäily
Plasmasoluleukemian epäily
Voimakas punasolujen fragmentaatio
Malaria tai muut veren parasiitit
Uusista, yllättävistä löydöksistä soitetaan riippumatta tilaajasta
B -Plas-O Positiivinen tulos soitetaan Myös osastolla olevista potilaista soitetaan
P -APTT ja P -INR Liuotushoitopotilaiden tulokset soitetaan paikallisen ohjeistuksen mukaan  
fP -Gluk/P -Gluk 2.5 mmol/l

30 mmol/l

alle 17-v. 15 mmol/l, jos ei aikaisempia korkeita tuloksia

 
uS -TSH   40 mmol/l

HUOM Synnytysosastot: jos uS-TSH näytettä ei voida analysoida, vauvasta tulee pyytää P -TSH

S -GBMAb ja S -Pr3Ab Uudet positiiviset löydökset  
B -BaktVi Värjäys- tai PCR-positiiviset veriviljelynäytteet Tuloksista soitetaan riippumatta tilaajasta
P -Vuotot

Kiireelliset näytteet, joista pyydetty soittamaan
Kiireelliset näytteet, joissa selvästi poikkeava uusi löydös: esim. P -FVII < 30 % ilman varfariinihoitoa tai P -FXIII < 30 %
Napaverinäytteestä tehtävät tutkimukset
Uusi A- tai B-hemofiliaan sopiva löydös
Hankinnaiseen A-hemofiliaan sopiva löydös
Napaverinäytteestä tehtävät tutkimukset

 
B -Trombot P -AT3, poikkeuksellisen pieni aktiivisuus
P -PC, P -PS-AgV, homotsygotiaan viittaava tulos (erityisesti oireisella lapsella; ei antikoagulanttihoitoa)
 
B -HeparTP

Positiivinen tulos
Kiireellinen tutkimus, josta pyydetty soittamaan

 
B -NAIT

Kiireellinen näyte