Huom. Tarkista näytteenotto- ja käsittelyohjeet  ohjekirjasta erikseen kunkin tutkimuksen osalta.

 

NIMI TUTKIMUKSET HUOM
Li-hepariiniputket, geelitön
10 ml tai 4 ml

2151 B -Kromos
4551 B -KromHem
4770 B -FISHDel
5235 B -FISH
9739 B -FISHMM 

Sekoitus x 8
Säilytys huoneenlämmössä.
LH-geelitön13_vaaka

 

NIMI TUTKIMUKSET HUOM
EDTA-putket
9 ml tai 3 ml

3837 B -IG-D
3904 B -TCR-D
4894 B -BCR-QR (9ml)
4952 B -JAK2-D
6060 B -TriNhO
23118 B -GeneSeq-D
23442 B -Panel-D
21576 B -ExSeq-D
21577 B -ExTri-D
12018 B -TVT-D
23371 B -DNAmut
3838 Bm-IG-D
3905 Bm-TCR-D
4951 Bm-JAK2-D
9828 Bm-DNAmut

Sekoitus x 8
Säil. ja läh. huoneenlämmössä.
Viikonlopun yli säil. +4-8°C

EDTA 9ml_vaakaEDTA BD 3 ml

 

NIMI TUTKIMUKSET HUOM
CPT-putket
8 ml tai 4 ml 

9601 B -GenEsik
9639 B -Fuus-mR
9641 B -Fuus-qR
9634 Bm-GenEsik 
9640 Bm-Fuus-mR
9642 Bm-Fuus-qR

Sekoitus x 8
Sentrifugointi 2 tunnin
sisällä näytteenotosta.
Sentrifugoinnin jälkeen
säilytys huoneenlämmössä,
pimeässä, pystyasennossa.
CPT8ml3_vaaka

 

NIMI TUTKIMUKSET HUOM

Bm-Kromos -putki 
15 ml falconputki, jossa valmiina Bm -ravintonestettä
8 ml.

2152 Bm-Kromos
5236 Bm-FISH
9737 Bm-FISHMM

Putki säilytetään jääkaapissa ennen näytteenottoa.
Näytteen lisäyksen jälkeen säilytys huoneenlämmössä.

Tilattavissa genetiikan laboratoriosta.

Falcon15ml_vaaka

 

NIMI TUTKIMUKSET HUOM

Geneettinen
Kudosnäytepurkki

15 ml falconputki, jossa valmiina ravintonestettä
8 ml.

3741 Ts-Kromos
3839 Ts-IG-D
3906 Ts-TCR-D
5238 Ts-FISH
5239 Tu-FISH
5331 Tu-Kromos
9643 Ts-GenEsik
9827 Ts-DNAmut

Purkki säilytetään jääkaapissa ennen näytteenottoa.
Näytteen lisäyksen jälkeen säilytys huoneenlämmössä,
ei saa lähettää putkipostilla.

Saatavissa pkl-laboratoriosta.

Falcon15ml_vaaka