Kiireelliset vuototaipumukseen liittyvät tutkimukset voidaan tehdä saman päivän aikana ilman erillistä sopimista, jos näyte on perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa Vantaan Tikkurilassa arkisin klo 14 mennessä. Tukostaipumukseen liittyviä tutkimuksia ei pääsääntöisesti tutkita kiireellisesti.

Päivystyksellisten näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa arkisin klo 8-18 (p. 044 472 8393). Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat numeron 03 311 76536 kautta (Fimlab Tampere 24/7).

Huom! Näytteitä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)

 

 

1.     KOKOVERENÄ LÄHETETTÄVÄT TUORENÄYTTEET

A. Kuljetuspakkauksessa lähetettävät näytteet:

 • Pakkaa näytteet sellaisenaan hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen mahdollisimman pian (tunnin kuluessa) näytteenoton jälkeen. Säilytä näytteitä huoneenlämmössä ennen pakkaamista.
 • Lisää kuljetuspakkaukseen pakastimessa (-20 °C, huom! ei kylmemmässä) esijäädytetyt kylmävaraajat. (Näytteet säilyvät kuljetuspakkauksessa + 8-12 °C lämpöisinä.)
 • Näytteiden tulee olla 8 tunnin kuluessa näytteenotosta pääkaupunkiseudun Hemostaasilaboratoriossa tai vaihtoehtoisesti sellaisessa laboratoriossa, jossa ne voidaan välittömästi käsitellä ja pakastaa.

B. Kuljetus huoneenlämmössä:

 • Näytteiden tulee olla 4 tunnin kuluessa näytteenotosta joko pääkaupunkiseudun Hemostaasilaboratoriossa tai sellaisessa laboratoriossa, jossa ne voidaan välittömästi käsitellä ja pakastaa.

 


 

2.     PAKASTETTUNA LÄHETETTÄVÄT NÄYTTEET

Säilytä näytteitä ennen niiden käsittelyä huoneenlämmössä. Näytteet olisi hyvä käsitellä ja pakastaa tunnin kuluessa näytteenotosta, viimeistään kuitenkin neljän tunnin kuluttua.

Näytteiden käsittelyssä tarvittavat välineet

Huom! Plasman erottelussa käytettävien välineiden tulee olla polypropeenia, jotta estetään hyytymistekijöiden aktivoituminen.

  • polypropeenisia Pasteur-pipettejä (7,5 ml, mitta-asteikko 3 ml asti)
  • polypropeeniputkia + korkkeja
  • pakastukseen pyöreäpohjaisia polypropeeniputkia (esim. Sarstedt nro 60.504.015, Sarstedt nro 55.525 tai Mekalasi nro 12512)
  • pienten näytteiden pakastukseen eppendorf-putkia

 Näytteiden käsittely

1.   Jätä pieni sitraattiputki käsittelemättä (”hukkaputki” käytetään DNA-tutkimuksiin). DNA-tutkimuksiin tarkoitettu näyte säilyy tarvittaessa 7 vrk jääkaapissa.

2.   Tarkista, että varsinaisten näyteputkien täyttöaste on oikea (±10 %). Kallistele putkia varovasti, jotta voit havaita mahdolliset hyytymät. Jätä näyteputki käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä tai putken täyttöaste on väärä.

   • Jos kyseessä on ainutlaatuinen näyte (esim. vastasyntyneen napaverinäyte), käsittele näyte ja kirjaa poikkeamat tarkasti Hemostaasilaboratoriota varten. Ota tarvittaessa yhteyttä Hemostaasilaboratorioon.

3.   Sentrifugoi putket huoneenlämmössä 15 minuuttia 2500 x g.

4.   Kirjaa Hemostaasilaboratoriota varten tiedot mahdollisesta lievästä hemolyysistä, ikteerisyydestä tai lipeemisyydestä esim. lähetteeseen tai muuhun näytteen mukana kulkevaan paperiin.

   • Selkeä hemolyysi on yleensä merkki näytteenoton epäonnistumisesta tai näytteen säilyttämisestä liian kylmässä, jolloin myös hyytymistekijät ovat voineet aktivoitua. Pyydä tällöin potilaasta uusi näyte.
   • Jos toisessa putkessa on hemolyysiä ja toisessa ei, käsittele ja pakasta putkien plasmat erikseen.

5.   Ota pasteur-pipetillä plasma talteen välikerroksesta varoen solukontaminaatiota eli pohja- ja pintakerrosta. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista. Siirrä plasma polypropeeniputkeen.

   • Mikäli plasmaa on tarpeen ottaa samasta putkesta uudelleen, käytä uutta pasteur-pipettiä.

6.   Pipetoi plasma samalla tavalla toisesta näyteputkesta uudella pasteur-pipetillä samaan putkeen. Korkita putki ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

7.   Jaa plasma 5 pakastettavaan pyöreäpohjaiseen polypropeeniputkeen. Pipetoi plasmaa kuhunkin viiteen putkeen n. 1 ml/putki (vähintään 700 μl). Jaa lasten ja vastasyntyneiden plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Näyte kannattaa kuitenkin lähettää, vaikka sitä olisi vähemmän.

8.   Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C). Säilytys -40 °C korkeintaan 2 viikkoa. Pidempiaikainen säilytys -70 °C.

9.   Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin. Lähetä plasmanäytteet hiilihappojäissä tai käytä pakastenäytteiden kuljetukseen tarkoitettua pakkausta. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana.

   • Lähetä DNA-tutkimuksiin tarkoitettu pieni sitraattiputki käsittelemättömänä potilaan muiden näytteiden kanssa. Näyte tulee lähettää huoneenlämmössä. 

 


 

3.     DNA-TUTKIMUKSET

 • Jos näytteestä on tarkoitus tehdä vain DNA-tutkimuksia, näytteeksi riittää 3 ml EDTA- tai sitraattiverta.
 • Näyte säilyy tarvittaessa 7 vrk jääkaapissa.
 • Näyte tulee lähettää huoneenlämmössä.

 


 

4.     NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Mikäli näytteestä ei ole sähköistä lähetettä, faksaa lähetyspäivän aamuna Hemostaasilaboratorioon (fax 09 4257 8281) täytetty lähete sekä tieto näytteiden kuljetustavasta ja saapumisajasta Helsinkiin.

  • Mikäli vastaus tarvitaan kiireellisenä, soita näytteestä Hemostaasilaboratorioon (p. 044 472 8393) ja merkitse lähetteeseen puhelin-/faksinumero, johon vastaus halutaan.

Näytteiden ottaminen ja lähettäminen on suunniteltava niin, että ne ovat perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa Vantaan Tikkurilassa arkisin klo 8-18 (huomioi näytteiden säilymisajat). Linja-auto- tai lentorahtia käytettäessä tulee huomioida, että kuljetus Helsingin pääteasemalta laboratorioon voi kestää kaksikin tuntia.

  • Lentorahtia käytettäessä asiakas sopii käyttämänsä kuriiripalvelun kanssa, että lentokuljetukseen sisältyy rahdin purku heti koneen laskeuduttua ja kuljetus lentoasemalta Fimlabin pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon.
  • Linja-autorahtia käytettäessä näytteet lähetetään pikarahtina. Pikarahtikirjat täytetään Matkahuollon ohjeiden mukaan. Pikarahtikirjaan merkitään ”rahti” ja ”jakelu” lähettäjän maksettavaksi. Jos käytetään Matkahuollon Web-asiakasliittymää, kuljetusmuodoksi valitaan ”pikarahti” ja lisäpalveluksi ”jakelu”. Lähettäjä maksaa rahdin ja jakelun. Lisätietoja Matkahuollon sivuilta.
  • Postilla näytteitä lähetettäessä tulee noudattaa postin määräyksiä. Näytteiden ei tulisi jäädä postiin viikonlopun yli.

Pakastettuja näytteitä voidaan lähettää laboratorioon myös muilla kuin yllä mainituilla kuljetustavoilla. On tärkeää varmistaa, että näytteet eivät pääse sulamaan matkalla.

 

Lähetysosoite

Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa

 

Lisätietoja

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio (ma-pe klo 8-18) p. 044 472 8393, fax 09 4257 8281.

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. 03 311 76536 / Fimlab Tampere 24/7.

Kiireettömät asiat: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Kuljetuspakkausten tilaus: materiaalit@fimlab.fi