Päivystyksellisten näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa arkisin klo 8-18 (p. 044 472 8393). Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat numeron 03 311 76536 kautta (Fimlab Tampere 24/7).

Kiireelliset vuototaipumukseen liittyvät tutkimukset voidaan tehdä saman päivän aikana ilman erillistä sopimista, jos näyte on perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa Vantaan Tikkurilassa arkisin klo 14 mennessä. Tukostaipumukseen liittyviä tutkimuksia ei pääsääntöisesti tutkita kiireellisesti.

Huom! Näytteitä ei saa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)

Näytteitä voi lähettää joko kokoverenä huoneenlämmössä tai eroteltuna pakastettuna plasmana:


KOKOVERENÄ LÄHETETTÄVÄT TUORENÄYTTEET (säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä)

 • Säilytä näytteitä huoneenlämmössä ennen pakkaamista.
 • Pakkaa näytteet sellaisenaan huolehtien riittävästä suojauksesta, jotta näyte säilyy huoneenlämpöisenä koko kuljetuksen ajan
  • pakkaamiseen voi käyttää hemostaasinäytteille tarkoitettua kuljetuspakkausta tai vastaavaa (pakkausten tilaus osoitteesta materiaalit@fimlab.fi)
 • Näytteiden tulee olla 8 tunnin kuluessa näytteenotosta joko pääkaupunkiseudun Hemostaasilaboratoriossa tai vaihtoehtoisesti sellaisessa laboratoriossa, jossa ne voidaan välittömästi käsitellä ja pakastaa.

 PAKASTETTUNA LÄHETETTÄVÄT NÄYTTEET

Säilytä näytteitä huoneenlämmössä ennen niiden käsittelyä. Näytteet olisi hyvä käsitellä ja pakastaa tunnin kuluessa näytteenotosta, viimeistään kuitenkin 8 tunnin kuluttua.

Näytteiden käsittelyssä tarvittavat välineet

Huom! Plasman erottelussa käytettävien välineiden tulee olla polypropeenia, jotta estetään hyytymistekijöiden aktivoituminen.

  • polypropeenisia Pasteur-pipettejä (7,5 ml, mitta-asteikko 3 ml asti)
  • polypropeeniputkia + korkkeja
  • pakastukseen pyöreäpohjaisia polypropeeniputkia (esim. Sarstedt nro 60.504.015, Sarstedt nro 55.525 tai Mekalasi nro 12512)
  • pienten näytteiden pakastukseen eppendorf-putkia

 Näytteiden käsittely

1.   Jätä pieni sitraattiputki käsittelemättä (”hukkaputki” käytetään DNA-tutkimuksiin). DNA-tutkimuksiin tarkoitettu näyte säilyy tarvittaessa 7 vrk jääkaapissa.

2.   Tarkista, että varsinaisten näyteputkien täyttöaste on oikea (±10 %). Kallistele putkia varovasti, jotta voit havaita mahdolliset hyytymät. Jätä näyteputki käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä tai putken täyttöaste on väärä.

   • Jos kyseessä on ainutlaatuinen näyte (esim. vastasyntyneen napaverinäyte), käsittele näyte ja kirjaa poikkeamat tarkasti Hemostaasilaboratoriota varten. Ota tarvittaessa yhteyttä Hemostaasilaboratorioon.

3.   Sentrifugoi putket huoneenlämmössä 15 minuuttia 2500 x g.

4.   Kirjaa Hemostaasilaboratoriota varten tiedot mahdollisesta lievästä hemolyysistä, ikteerisyydestä tai lipeemisyydestä esim. lähetteeseen tai muuhun näytteen mukana kulkevaan paperiin.

   • Selkeä hemolyysi on yleensä merkki näytteenoton epäonnistumisesta tai näytteen säilyttämisestä liian kylmässä, jolloin myös hyytymistekijät ovat voineet aktivoitua. Pyydä tällöin potilaasta uusi näyte.
   • Jos toisessa putkessa on hemolyysiä ja toisessa ei, käsittele ja pakasta putkien plasmat erikseen.

5.   Ota pasteur-pipetillä plasma talteen välikerroksesta varoen solukontaminaatiota eli pohja- ja pintakerrosta. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista. Siirrä plasma polypropeeniputkeen(A).

   • Mikäli plasmaa on tarpeen ottaa samasta putkesta uudelleen, käytä tällöin uutta pasteur-pipettiä.
   • Jos samaa näytettä on useita putkia, pipetoi plasma samalla tavalla toisesta näyteputkesta uudella pasteur-pipetillä samaan putkeen(A). 

6.  Korkita putki(A) ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

7.  Jaa plasma pyöreäpohjaisiin pakastusputkiin n. 1 ml/putki (vähintään 700 μl/putki). (Tarkista tarvittavien pakastusputkien määrä tutkimuksen ohjekirjasivulta.)  Jaa lasten ja vastasyntyneiden plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Näyte kannattaa kuitenkin lähettää, vaikka sitä olisi vähemmän.

8.   Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 °C tai kylmemmässä). Säilytys -40 °C korkeintaan 2 viikkoa. Pidempiaikainen säilytys -70 °C tai kylmemmässä.

9.   Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin. Lähetä plasmanäytteet hiilihappojäissä tai käytä pakastenäytteiden kuljetukseen tarkoitettua pakkausta (esim. TempShell, DeltaT), joka pitää näytteiden lämpötilan -20 °C:ssa tai kylmempänä. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana.

   • Lähetä ns. hukkasitraattiputki tai EDTA-putki käsittelemättömänä potilaan muiden näytteiden kanssa (käytetään DNA-tutkimuksiin). Näyte ei saa jäätyä.

 


DNA-TUTKIMUKSET

 • Jos näytteestä on tarkoitus tehdä vain DNA-tutkimuksia, näytteeksi riittää 3 ml EDTA- tai sitraattiverta.
 • Näyte säilyy tarvittaessa 7 vrk jääkaapissa.
 • Näytteen kuljetus huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.

 


 

4.     NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Mikäli vastaus tarvitaan kiireellisenä, soita näytteestä Hemostaasilaboratorioon (p. 044 472 8393) ja ilmoita puhelin-/faksinumero, johon vastaus halutaan. Mikäli näytteestä ei ole sähköistä lähetettä, faksaa lähetyspäivän aamuna Hemostaasilaboratorioon (fax 09 4257 8281) täytetty lähete sekä tieto näytteiden kuljetustavasta ja saapumisajasta Helsinkiin.

Näytteiden ottaminen ja lähettäminen on suunniteltava niin, että ne ovat perillä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa Vantaan Tikkurilassa arkisin klo 8-18 (huomioi näytteiden säilymisajat). Linja-auto- tai lentorahtia käytettäessä tulee huomioida, että kuljetus Helsingin pääteasemalta laboratorioon voi kestää kaksikin tuntia.

 • Lentorahtia käytettäessä asiakas sopii käyttämänsä kuriiripalvelun kanssa, että lentokuljetukseen sisältyy rahdin purku heti koneen laskeuduttua ja kuljetus lentoasemalta Fimlabin pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon.
 • Linja-autorahtia käytettäessä näytteet lähetetään pikarahtina. Pikarahtikirjat täytetään Matkahuollon ohjeiden mukaan. Pikarahtikirjaan merkitään ”rahti” ja ”jakelu” lähettäjän maksettavaksi. Jos käytetään Matkahuollon Web-asiakasliittymää, kuljetusmuodoksi valitaan ”pikarahti” ja lisäpalveluksi ”jakelu”. Lähettäjä maksaa rahdin ja jakelun. Lisätietoja Matkahuollon sivuilta.
 • Postilla näytteitä lähetettäessä tulee noudattaa postin määräyksiä. Näytteiden ei tulisi jäädä postiin viikonlopun yli.

Pakastettuja näytteitä voidaan lähettää laboratorioon myös muilla kuin yllä mainituilla kuljetustavoilla. On tärkeää varmistaa, että näytteet eivät pääse sulamaan matkalla.

Lähetysosoite

Fimlab / Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio
Vernissakatu 1
01300 Vantaa

Lisätietoja

 • ma-pe klo 8-18: p. 044 472 8393, fax 09 4257 8281 (pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio)
  • muina aikoina vain päivystykselliset asiat p. 03 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
 • Kiireettömät asiat: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
 • Kuljetuspakkausten tilaus: materiaalit@fimlab.fi