Näytteiden säilyttäminen

Säilytä näytteitä ennen niiden käsittelyä huoneenlämmössä, mieluiten alle tunti. Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) tai kuumassa (lämpökaappi tms.).

 

Näytteiden käsittelyssä tarvittavat välineet

Plasman erottelussa käytettävien välineiden tulee olla polypropeenia, jotta estetään hyytymistekijöiden aktivaatio.

Pasteur-pipettejä (7,5 ml, mitta-asteikko 3 ml asti), polypropeeniputkia + korkkeja, pakastukseen pyöreäpohjaisia polypropeeniputkia (esim. Sarstedt nro 55.525 tai Mekalasi nro 12512), eppendorf-putkia pienten näytteiden pakastamiseen

 

Näytteiden käsittely

Jätä ns. hukkaputki (pieni sitraattiputki) käsittelemättä (käytetään DNA-tutkimuksiin).

Tarkista, että varsinaisten näyteputkien (sitraattiputket) täyttöaste on oikea (±10 %). Kallistele putkia varovasti, jotta voit havaita mahdolliset hyytymät. Jätä näyte käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä tai putki on jäänyt liian vajaaksi.

Seisota putkia mieluiten korkeintaan tunti huoneenlämmössä (ei kylmässä) ennen sentrifugointia. Sentrifugoi putket huoneenlämmössä 15 minuuttia 2500 x g.

Kirjaa lähetteeseen tiedot mahdollisesta lievästä hemolyysistä, ikteerisyydestä tai lipeemisyydestä. Selkeästi hemolyyttinen näyte on merkki näytteenoton epäonnistumisesta tai näytteen säilyttämisestä liian kylmässä, jolloin myös hyytymistekijät ovat voineet aktivoitua. Pyydä tällöin potilaasta uusi näyte.

Ota pasteur-pipetillä plasma talteen välikerroksesta varoen solukontaminaatiota eli pohja- ja pintakerrosta, joissa on trombosyyttejä ja trombosyyttiriekaleita. Ota yhdellä kertaa plasmaa niin paljon kuin mahdollista, koska pintakerrosta ei tulisi läpäistä toista kertaa. Siirrä plasma polypropeeniputkeen. Pipetoi plasma samoin toisesta putkesta uudella pasteur-pipetillä samaan putkeen. Korkita putki ja sekoita sitä rauhallisesti kääntelemällä (7x). Varo plasman vaahtoamista.

Jaa plasma pakastettaviin pyöreäpohjaisiin polypropeeniputkiin (esim. Sarstedt nro 55.525 tai Mekalasi nro 12512). Pipetoi plasmaa 5 putkeen (n. 1 ml/putki, vähintään 700 μl). Jaa lasten ja vastasyntyneiden plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Näyte kannattaa lähettää, vaikka sitä olisi vähemmän.

Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C). Säilytys -40 °C korkeintaan 2 viikkoa. Pitempiaikainen säilytys -70 °C.

Lähetä näytteet hiilihappojäissä. Plasmanäytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana. Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin.

Lähetä DNA-tutkimuksiin tarkoitettu näyte huoneenlämmössä yhdessä potilaan muiden näytteiden kanssa.

 

Näytteiden kuljetus

Näytteiden lähettämisessä on huomioitava, että Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio voi vastaanottaa näytteitä vain arkisin klo 8-18. Linja-auto- tai lentorahtia käytettäessä tulee huomioida, että kuljetus pääteasemalta laboratorioon voi kestää kaksikin tuntia. Näytteitä voidaan lähettää laboratorioon myös muilla kuin alla mainituilla kuljetustavoilla. On tärkeää varmistaa, että näytteet eivät pääse sulamaan matkalla.

Postilla näytteitä lähetettäessä tulee noudattaa postin määräyksiä. Näytteiden ei tulisi jäädä postiin viikonlopun yli.

Linja-autorahtia käytettäessä näytteet lähetetään pikarahtina. Pikarahtikirjat täytetään Matkahuollon ohjeiden mukaan. Pikarahtikirjaan merkitään ”rahti” ja ”jakelu” lähettäjän maksettavaksi. Jos käytetään Matkahuollon Web-asiakasliittymää, kuljetusmuodoksi valitaan ”pikarahti” ja lisäpalveluksi ”jakelu”. Lähettäjä maksaa rahdin ja jakelun. Lisätietoja Matkahuollon sivuilta.

Lentorahtia käytettäessä asiakas sopii käyttämänsä kuriiripalvelun kanssa, että lentokuljetukseen sisältyy rahdin purku heti koneen laskeuduttua ja kuljetus lentoasemalta Fimlabin pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon.

 

Lähetysosoite

Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa

 

Lisätietoja:

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393 arkisin klo 8-18, muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. 03 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)