Johdanto

Laadukas hyytymistekijänäyte edellyttää huolellista preanalytiikkaa. Hyvillä työtavoilla pyritään estämään kudostromboplastiinin joutuminen näytteeseen, hyytymismekanismin muu aktivoituminen ja solukontaminaatio. Kudostromboplastiinin päätyminen tutkittavaan hyytymistekijänäytteeseen estyy, kun näytteenotto tapahtuu nopeasti ensimmäisellä pistolla ja kun ensimmäistä näyteputkea (ns. hukkaputki) ei käytetä hyytymistutkimuksiin. Sitraattipitoisuuden tulee olla 3,2 % ja veren ja antikoagulantin suhde oikea (9 + 1). Putkia sekoitetaan rauhallisesti, ei ravistamalla. Mikäli plasma erotellaan ennen lähettämistä pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon, näytteenkäsittelyssä käytetään muovisia välineitä (polypropeeni). Plasman solukontaminaatio tulee estää ja plasman on oltava trombosyyttivapaata (< 15×109/l). Hyytymistekijänäyte on pakastettava mahdollisimman nopeasti erottelun jälkeen.

 

Näyteputket

Asiakas voi käyttää omia putkia tai tilata putket sähköpostitse osoitteesta materiaalit@fimlab.fi (saatavilla vain aikuisten putkisettejä).

Tarvittava putkimäärä (Vuototaipumuksen selvittely tai Tromboositaipumuksen selvittely):

Aikuiset: 3 ml ja 2 x 10 ml sitraattiputki (3,2 %)

Lapset: 2 ml ja 2 x 3 ml sitraattiputki (3,2 %)

Vastasyntyneet: 1 ml ja 2 ml sitraattiputki (3,2 %).

Keskoset: 1 ml sitraattiputki (3,2 %); tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

 

Näytteenotto

Näytteenotossa käytetään mahdollisimman suurta neulaa ja mahdollisimman lyhytaikaista staasia. Ensin otetaan näyte pieneen sitraattiputkeen (ns. hukkaputki) ja sen jälkeen varsinaisiin näyteputkiin. Putket täytetään merkkiviivaan saakka ja sekoitetaan välittömästi rauhallisesti putkea kääntelemällä, ei ravistamalla. Jos näytteen tilavuudesta on pakko tinkiä, voi pienen sitraattiputken jättää vajaaksi. Tarvittaessa näyte voidaan ottaa avotekniikalla. Jos näyte on pakko ottaa heparinisoidun kanyylin kautta, on sen läpi vedettävä vähintään 4-6 ml verta ennen hyytymistekijänäytteen ottamista. Jos käytetään pelkkiä pieniä näyteputkia, ns. hukkaputki pyydetään merkitsemään erikseen.

 

Näytteiden säilyttäminen ja lähettäminen

Näytteitä säilytetään huoneenlämmössä näytteenkäsittelyyn tai kuljetuspakkaukseen laittamiseen asti. Näytteitä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaapissa tai jäävesihauteessa) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.).

Näyte voidaan lähettää Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon joko erottelemattomana kokoverenä tai valmiiksi eroteltuna. Näytteitä säilytetään huoneenlämmössä, mieluiten alle tunti ennen näytteenkäsittelyä tai siirtämistä validoituun kuljetuspakkaukseen. Ohjeet hemostaasinäytteen käsittelyyn ja lähettämiseen löytyvät osoitteesta fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden pakastus- ja lähetysohje TAI Hemostaasinäytteiden lähetysohje, tuorenäytteet.

 

DNA-tutkimukset

Mikäli on tarkoitus tehdä vain DNA-tutkimuksia (esim. B -FII-D, B -FV-D, B -ProtC-D), näyte voidaan ottaa sitraatti- tai EDTA-putkeen (3-10 ml). Näyte voidaan toimittaa analysoitavaksi huoneenlämmössä (ei saa jäätyä). Jos näyte lähetetään postilla, pitää huolehtia, että näyte ei jää viikonlopun yli postiin.

 

Lisätietoja:

Pääkaupunkiseudun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe klo 8 – 18

Näytteitä voidaan vastaanottaa vain laboratorion aukioloaikoina.

 

Lähetysosoite:

Fimlab, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio

Vernissakatu 1

01300 Vantaa