Terveydenhoidollisen huumetestauksen näytteenottoa tulee valvoa.

Asiakkaan tunnistaminen
Asiakas kertoo itse nimensä ja henkilötunnuksensa. Henkilöllisyys tunnistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista. Jos kuvallista tunnistetta ei ole mukana tai asiakasta ei voida muulla varmalla keinolla tunnistaa (esim. saattaja, hoitoyksikön ennalta tuntema asiakas), näytettä ei oteta. Kuvallisia tunnisteita, joista puuttuu voimassaoloaika (mm. Kela-kortti), ei hyväksytä.
Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Asiakkaan ohjaus näytteenottoon
Asiakkaalle kerrotaan, että näyte otetaan valvotusti eli hoitaja on mukana näytteenottotilanteessa WC:ssä. Näin varmistetaan näytteen alkuperä. Asiakas jättää päällysvaatteet, laukut ja muut irtotavarat WC:n ulkopuolelle. Virtsanäyte otetaan mielellään aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut rakossa vähintään neljä tuntia. Virtsanäytteen saamista ei ole syytä nopeuttaa juomalla.

Näytteenotto ja käsittely

  • Asiakas ja näytteenottaja käyttävät kertakäyttökäsineitä koko näytteenoton ajan. 
  • Näytteenottaja luovuttaa näytteenottoastian asiakkaalle näytteenottotilassa. 
  • Näytteenottaja varmistaa, että näyte tulee rakosta. Jos näytteenottaja ei ole vakuuttunut asiasta, ei ole syytä puuttua näytteen antamiseen vaan ilmoittaa näytteen alkuperän epävarmuudesta tutkimusta pyytävään yksikköön, joka päättää tutkitaanko näyte. 
  • Asiakas antaa näyteastian takaisin välittömästi näytteenoton tapahduttua.

Jokaista pyydettyä tutkimusta varten otetaan oma A-pullo, yksi B-pullo toimii yhteisenä. Näytteet jaetaan tasan A- ja B-pulloihin tutkimuskohtaisten näytemääräohjeistusten mukaisesti.

Sinetöinti
Sinettitarroihin kirjoitetaan
a) asiakkaan nimi
b) henkilötunnus
c) näytteenottopäivä
d) näytteenottajan nimi tai tunnus

Sinettitarra kiinnitetään korkin yli ja osittain nimitarran (viivakoodillinen tai käsin kirjoitettu) päälle. Sinettitarra ei saa peittää viivakoodia eikä potilaan tunnistetietoja. Jos sinettitarra vaurioituu kiinnityksessä, näyte tulee siirtää uuteen pulloon ja kirjoittaa uusi sinettitarra.

Huumausainetutkimusten paperilähete täytetään niissä hoitoyksiköissä, jotka valvovat itse näytteenoton ja käyttävät käsin kirjoitettuja pyyntötarroja riippumatta siitä, onko sähköinen pyyntö tehty valmiiksi järjestelmään vai ei. Näyte ja mahdollinen paperilähete toimitetaan Fimlabin näytteitä vastaanottavaan toimipisteeseen.

Näytteen säilytys
Näyte (A- ja B-pullot) säilytetään jääkaapissa (+ 4°C) ja lähetetään laboratorioon huoneenlämmössä 4 vrk:n sisällä näytteenotosta. Analysoinnin jälkeen negatiivisia näytteitä säilytetään pakastettuna (- 20°C) vähintään kaksi viikkoa ja positiivisia näytteitä 1 kk:n ajan.