Profylax

Trombosprofylax i samband med elektiva åtgärder bestäms mera utgående från åtgärden än bara på grund av påvisad PS-brist (Geerts m.fl.). Åtgärderna kan från fall till fall utföras med skydd av heparinbehandling (i allmänhet småmolekylärt heparin) eller oral antikoagulansbehandling. Små kortvariga åtgärder, som inte är förenade med immobilisation, kräver ingen trombosprofylax.

 

Graviditet och preventivmedel

Under hur lång tid trombosprofylax ges och med vilken dos under graviditet och barnsäng påverkas utöver av känd PS-brist också av tidigare trombosanamnes (Bates m.fl.). Huvudregeln är att alla, som påvisats ha PS-brist, föreslås överväga profylax under förlossning och barnsäng. Profylax under graviditeten övervägs från fall till fall. P-piller som innehåller östrogen är normalt kontraindicerade. Däremot verkar s.k. minipiller och hormonspiral som enbart innehåller progestin inte öka trombosrisken (WHO). Om samverkan mellan hormonsubstitutionsbehandling och PS-brist har man ingen säker kunskap (Wu m.fl.).

 

Undersökning av släktingar

Undersökning av första gradens släktingar (föräldrar, syskon, barn) anses vara motiverat. Genom att identifiera symtomfria bärare kan en del av tromboserna undvikas genom rådgivning och genom att man ger trombosprofylax i situationer med stor trombosrisk. Att undersöka barn är sällan nödvändigt före puberteten. Vid rådgivning av symtomfria bärare bör man beakta, att bara en del av de personer som har PS-brist någonsin får någon trombos.

 

Litteratur

www.kaypahoito.fi, Laskimotukos ja keuhkoembolia 2010.

Mustonen P. Perinnöllinen tukostaipumus. www.terveysportti.fi Lääkärin käsikirja 15.9.2009.

Ten Kate MK, van der Meer J. Protein S deficiency: a clinical perspective. Haemophilia 2008;14:1222-1228. Foy P, Moll S. Thrombophilia: 2009 Update. Curr Treatment Options in Cardiovascular medicine 2009;11:114-128.

Kearon C, Kahn SR, Agnelli G, et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest 2008;133:454-545.

Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF et al. Prevention of venoua thromboembolism: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice (8th Edition). Chest 2008;133:381-453.

Bates SM, Greer IA, Pabinger I, et al. Venous thromboembolism, thrombophilia, anthithrombotic therapy, and pregnancy: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice (8th Edition). Chest 2008;133:844S-886S.

Wu O, Robertson L, Langhorne P, et al. Oral contraceptives, hormone replacement therapy, thrombophilias and risk of venous thromboembolism: a systematic review. Thromb Haemost 2005;94:17-25. WHO: Medical eligibility criteria for contraceptive use. Fourth edition, 2009