Suunnitellut näytteenottokierrot

 

Fimlab suorittaa määrätunnein näytteenottokiertoja KHKS:n osastoilla. Kiertojen yhteydessä otetaan edellisen kierron jälkeen pyydetyt tai kyseiselle kierrolle etukäteen ajoitetut näytteet ilman erillistä palvelupyyntöä. Kiertojen tavoitteena on vähentää yksittäisten potilaskohtaisten palvelupyyntöjen tarvetta ja näin turvata näytteenottopalvelujen riittävä saatavuus kaikille vuodeosastoille.

 

Etukäteen tiedossa olevat aikataulutetut tutkimuspyynnöt tulee ohjelmoida kierroille noudattaen pyyntöjen tekemiselle asetettuja aikarajoja. Mikäli näytteenottoaikaa ei ole merkitty, näytteet otetaan seuraavalla kierrolla.

 

Sydänvalvonnan (CCU) ja ensiavun (EA) näytteenottokierrot toteutetaan erillisen sopimuksen mukaisesti.

 

Näytteenottokierrot arkena toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
 

 

Kierron aloitus klo    
07:00 – 08:00  Normaali aamukierto
10:00 klo 9:45 mennessä pyydetyt näytteet
13:00 klo 12:45 mennessä pyydetyt näytteet
19:00 klo 18:45 mennessä pyydetyt näytteet

 

Näytteenottokierrot viikonloppuisin ja arkipyhinä toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

Kierron aloitus klo    
07:00  Normaali aamukierto
13:00 klo 12:45 mennessä pyydetyt näytteet
19:00 klo 18:45 mennessä pyydetyt näytteet

 

EKG -haku osastoilta

 

Osastoille normaalit EKG-kierrot suoritetaan klo 07.00 ja 12.30 alkaen. Näille kierroille pyyntöjen tulee olla valmiina 15 minuuttia ennen kierron alkamista. EKG-kiertojen ulkopuolelle ajoittuvat sydänfilmit pyydetään päivystyksenä ja niistä soitetaan arkisin klo 7.15 – 14.30 EKG-hakunumeroon p. (041) 732 0871. Muina aikoina EKG-pyynnöistä soitetaan laboratorion päivystysnumeroon p. (041) 732 0860.

 

Kiertojen ulkopuolella tapahtuva potilaskohtainen näytteenottopalvelu

 

Kiertojen ulkopuolella tuotettava potilaskohtainen näytteenottopalvelu on tarkoitettu päivystysluonteisiin tilanteisiin. Jotta palvelua pystytään tuottamaan riittävän lyhyellä vasteajalla, osastoja kehotetaan ottamaan itse sellaiset näytteet, jotka eivät voi odottaa seuraavaa säännöllistä kiertoa tai joiden kiirehtimisen syy on muu kuin päivystysluonteinen tilanne.

 

Milloin tilanne edellyttää laboratorion suorittamaa päivystysluonteista näytteenottoa, näytteenotto tilataan LifeCaren Selainlaboratorio-järjestelmästä päivystyksenä ja tämän lisäksi osastolta on soitettava laboratorioon ns. päivystyspyyntö (puh. (041) 732 0860). Näytteenottaja pyrkii saapumaan osastolle toivottuun näytteenottoaikaan, mutta viime kädessä näytteenotto tapahtuu kulloisenkin kuormitustilanteen mukaan. 

 

Päivystysluonteisen potilaskohtaisen näytteenoton hinta on korkeampi kuin suunnitellulla näytteenottokierrolla tapahtuvan näytteenoton hinta.