1. Putki
1154 Li-BaktVi (sisältää värjäyksen).

Viljelyä varten otetaan tippa likvoria huoneenlämpöiseen tioglykollaatiputkeen.
Värjäystä varten otetaan muutama tippa (minimitilavuus 8 tippaa) likvoria tehdaspuhdas/steriiliin putkeen. (Lisäksi voidaan ottaa tippa likvoria objektilasille kuivumaan. Kuiva näytelasi lähetetään kuljetuskotelossa).

Mikäli tioglykolaattiputkea ei ole saatavilla  ja kuljetus laboratorioon kestää yli 2 h,  0.5 – 2 ml näytettä siirretään ruiskun ja neulan avulla aerobiveriviljelypulloon (lisäksi  tulee toimittaa muutama tippa näytettä tehdaspuhtaassa/steriilissä putkessa värjäystä varten).

Säilytys ja kuljetus: Näyteputki, tioputki (ja mahdollinen veriviljelypullo) toimitetaan pian laboratorioon lämpökaappiin.

2. Putki
2514 Li-Prot
1470 Li-Gluk
2186 Li-Laktaat

Minimitilavuus 0.5 ml (8 tippaa) steriiliin putkeen. Säilytys ja kuljetus + 4° C. Laktaattinäyte toimitettava laboratorioon nopeasti.

 

3. Putki
2655 Li-Solut (Li-Diffi tehdään, kun Li-Leuk on yli 20 x 106/l). Suositeltava tilavuus 2 ml (30 tippaa), minimi 1 ml. Näyte on tutkittava 2 tunnin sisällä.
4059 Li-Syto Näytemäärä 3 ml, Putki sisältää 2 ml fiksaationestettä. 

Huom. Tarkista näytteenotto- ja käsittelyohjeet ohjekirjasta erikseen kunkin tutkimuksen osalta samoin mahdollisten erityis- ja lisätutkimusten näyteputket ja vaaditut tilavuudet on tarkistettava erikseen.

 

VÄLINEET

Li-perustutkimukset1