Tutkimusnumerot ja lyhenteet:
1153 B -BaktVi
4438 B -TbEVi
Näyte
Tutkimuspyynnöstä riippuen Fimlabin veriviljelyautomaattiin sopivat aerobi, anaerobi ja pedi sekä mykobakteeri viljelypullot (BD BACTEC). Vakuuminäytteenottoon tarkoitettu siipineula ja holderi, kertakäyttökäsineet, desinfektioaineet. Pullot säilytetään huoneenlämmössä (suoralta auringonvalolta suojattuna) sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen.
HUOM: Eri tyyppisissä pulloissa on eri määrä elatusainetta. Pulloihin kannattaa vetää apuviiva elatusainepinnan yläpuolelle sille korkeudelle, mikä on suositeltu näytemäärä per pullo.
Tutkimustarra on kiinnitettävä pullon alareunaan, viivakoodi pullon suuntaisesti. Huom! Ei pullon viivakoodin päälle.
Näytteenotossa on tärkeää noudattaa steriiliä tekniikkaa.
Näytteen säilytys ja kuljetus:
Näytteet toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä. Taysin ulkopuolelta tulevat näytteet kuljetetaan huoneenlämpöisinä mielellään omassa kuljetuskopassaan.

Huom. Tarkista näytteenotto- ja käsittelyohjeet ohjekirjasta

VÄLINEET      
Veriviljelypullo
lasten aerobi
näytemäärä:
0,5-5 ml
Veriviljelypullo
aikuisten aerobi
näytemäärä:
8-10 ml
Veriviljelypullo
anaerobi
näytemäärä:
aikuiset 8-10 ml,
lapset 5 ml
Veriviljelypullo
mycobakteerit
(tubi)
näytemäärä:
1-5 ml
Kuva3 Kuva2 Kuva1 Kuva4