Kutakin tutkimusta varten tarvittava näytemäärä sekä näytteen säilytys- ja lähetysohjeet on mainittu ohjekirjassa kunkin tutkimuksen kohdalla, www.fimlab.fi /ohjekirja. Näytteet voi lähettää Fimlab Laboratoriot Oy:lle postitse tai muulla erikseen sovittavalla tavalla (esim. linja-autolla).

Postissa näytteet voi lähettää Fimlab Laboratoriot Oy:n kelta-mustaraidallisissa vastauslähetyslaatikoissa. Lähetyslaatikoita voi tilata materiaalipalvelusta  sähköpostiosoitteella: materiaalit@fimlab.fi. Näytteitä voi lähettää myös perjantaisin pikakirjeenä lauantaijakeluun. Tällöin kelta-mustaraidalliseen laatikkoon liimataan postista saatavat lauantaijakelu-tarrat sekä Expres-viivakooditarrat. Juhlapyhinä jakelua ei ole.

Matkahuollon kuljetuksia käytettäessä näytteet tulee lähettää pikarahtikirjalla ja rahtikirjaan tulee merkitä Jakelu (lähetys toimitetaan Fimlab Laboratoriot Oy:lle kahden tunnin kuluessa siitä, kun lähetys on saapunut Tampereelle).

Kiireellisistä näytelähetyksistä tulee ilmoittaa lähetetiedot ja rahtikirjan numero laboratorion toimiston faksiin 03-311 75554.

Lisätietoja näytteiden lähetyksestä saa asiakaspalvelunumerosta (03) 311 77800.

 

Näytteiden postilähetysosoite on:

Fimlab Laboratoriot Oy
5009400
31006 VASTAUSLÄHETYS

 

Myös lähettäjän nimi- ja osoitetiedot tulee merkitä lähetyspussiin tai  -pakettiin.

POSTILÄHETYSTEN KULJETUSLÄMPÖTILA

Kuljetus huoneenlämmössä:
Näytteet lähetetään huolellisesti pakattuina ilman kylmävaraajia.

Kylmäkuljetus:
Näytteet lähetetään styroxkotelossa (tai kylmäkannussa), johon laitetaan jäiset kylmävaraajat. Näytteet eivät saa olla suorassa kosketuksessa kylmävaraajiin jäätymisvaaran vuoksi.

Kuljetus pakastettuna:
– 20°C:een pakastetut näytteet lähetetään hiilihappojäihin pakattuna styroxkotelossa. Näytteiden lähettäjän tulee pakata näytteet siten, että ne tulevat jäätyneinä perille. Hiilihappojäälähetyksissä ei saa käyttää tiiviitä muoviastioita tai termoskannuja räjähdysvaaran vuoksi.

Kaikissa lähetyksissä tulee noudattaa Postin ohjetta diagnostisten näytteiden lähettämiseen posti-laboratorionaytteiden-lahettaminen.

LÄHETTEET

Mikäli tutkimuspyyntöjä ei välitetä sähköisesti, halutut tukimukset voi pyytää  lähetteillä, joita voi tulostaa osoitteesta: www.fimlab.fi kohdasta Ammattilaisten ohjekirja/ lähetteet.

Lähetteessä ja näyteputkissa sekä -purkeissa tulee olla yhtenevästi seuraavat tiedot:

  • potilaan nimi ja henkilötunnus
  • näytteenottopäivä
  • kellonaika (erityisesti hormoni- ja lääkeainetutkimuksissa sekä toimintakokeissa)
  • tutkimuksen nimi tai lyhenne
  • näytemuoto
  • tarvittaessa näytteenottotapa ja -kohta (anatomia)
  • näytteenottopaikka ja vastauksen saaja