Päivystysajan puhelinnumerot:

Valkeakosken laboratorio, p. 03 311 77251

Vammalan laboratorio, p. 03 311 72876

PÄIVYSTYSTUTKIMUKSET FIMLABIN ALUELABORATORIOISSA

ATK-nro Tutkimuksen nimi
1024 Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)
4587 Alkalinen fosfataasi (P -AFOS)
4589 Amylaasi (P -Amyl)
1153 Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi)
4592 Bilirubiini (P -Bil)
4594 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)
1270 Ekg (Pt-EKG-12) (vain Vammala ja Jämsä)
4113 Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)
1471 Glukoosi (P -Gluk) (myös 1468 fP-Gluk)
1470 Glukoosi, selkäydinnesteestä (Li-Gluk)
1566 Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO)
1999 Kalium (P -K)
2019 Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)
2124 Koriongonadotropiini, raskaudentoteamiskoe (U -hCG-O)
4517 Kreatiinikinaasi (P -CK)
4600 Kreatiniini (P -Krea)
2342 Methemoglobiini (B -Hb-Met)
2360 Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O) (vain Jämsä)
3622 Natrium (P -Na)
4760  Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP) (Valkeakoski ja Vammala)
9876 Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen (kval) (P -proBNPO) (Jämsä)
3238 Neutrofiilit (B -Neut)
2651 Solut, askitesnesteestä (As-solut)
2658 Solut, nivelnesteestä (Sy-solut)
2657 Solut, pleuranesteestä (Pf-solut)
2655 Solut, selkäydinnesteestä (Li-solut)
4520 Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (P -TT-INR)
1731 Tromboplastiiniaika (P -TT)
4532 Troponiini T (P -TnT) (Valkeakoski ja Vammala)
4464 Troponiini T (kval) (B – TnT-O) (Jämsä)
2474
 
 
Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)
Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-HKR, E-MCV, E-MCH, B-Trom, E-RDW, B-EryBla
3696 Täydellinen verenkuva (B- TVK)
Sisältää seuraavat osatutkimukset: B -PVK ja B -Diffi. Jos näytteen ominaisuuksista johtuen erittelylaskentaa ei voida tehdä automaattisella verenkuvalaitteella, vastausviive 1 arkipäivä.
  Veren sopivuuskoe (B -Xkoe) ks.veritilaukset
2951 Veriryhmä ja Rh (E -ABORh) (vain Valkeakoski ja Jämsä)
2953 Veriryhmä vasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O) (vain Valkeakoski ja Jämsä)
3647 Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-VeKaas)
3648 Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB-VeKaas)
3649 Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-VeKaas)
5407 Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-VekaIon)
4839 Verikaasut, elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-VekaIon)
4840 Verikaasut, metaboliitit ym. kapillaariveri (cB-VekaPak)
  Virtsan perustutkimukset
1881 Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul)
1155 Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi) (vain Valkeakoski ja Vammala)