PÄIVYSTYSAJAN PUHELINNUMEROT

Päivystysajan näytteenotosta soitetaan Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon:

Päivystysklinikan näytteenottopalvelu: 4530

Vuodeosastojen näytteenottopalvelu, muut tiedustelut: 2016

PÄIVYSTYSTUTKIMUSTEN VALIKOIMA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN HÄMEENLINNAN YKSIKÖSSÄ

ATK-nro Tutkimuksen nimi Huomautukset                                               
1024 Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)  
4586 Albumiini (P -Alb)  
4587 Alkalinen fosfataasi (P -AFOS)  
4285 Alkoholit (S -Alko) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1071 Ammoniumioni (P -NH4-ion)  
4589 Amylaasi (P -Amyl)  
3828 Antifaktori Xa-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) (P-AntiFXa)  
1103 Antitrombiini III (P -AT3)  
4591 Aspartaattiaminotransferaasi (P -ASAT)  
1153 Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi)  
4592 Bilirubiini (P -Bil)  
9881 Buprenorfiini, (virtsasta), pikatesti (U -BuprPika) Akuuteissa selvityksissä
3015 Coombs, suora (E -Coomb-O)  
4594 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)  
6235 Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (P -Dabi-Ta) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1256 Digoksiini (S -Digoks) Myrkytysepäilyssä
1270 Ekg (Pt-EKG-12)  
1271 Ekg (Pt-EKG-15)  
4613 Etanoli (P -EtOH)  
  Etyleeniglykoli (S -Etgly), ks. Alkoholit  
1243 Fenytoiini (S -Fenyt) Myrkytysepäilyssä
4113 Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)  
1399 Fibrinogeeni (P -Fibr)  
1471 Glukoosi (P -Gluk)  
1470 Glukoosi, selkäydinnesteestä (Li-Gluk)  
4597 Glutamyylitransferaasi (P -GT)  
1566 Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO)  
9880 Huumeseulonta (U -HuumPika) Akuuteissa selvityksissä
6400 Hydroksibutyraatti, kokoveri (B -OHButyr)  
1999 Kalium (P -K)  
4598 Kalsium (P -Ca)  
2019 Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)  
6384 Kalsium, albumiinikorjattu (P -Ca-Albk)  
2027 Karbamatsepiini (S -Karba) Myrkytysepäilyssä
6403 Koriongonadotropiini (P -hCG)  
2124 Koriongonadotropiini, raskaudentoteamiskoe (U -hCG-O)  
4517 Kreatiinikinaasi (P -CK)  
4525 Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
4600 Kreatiniini (P -Krea)  
3217 Laktaatti, nivelnesteestä (Sy-Laktaat)  
5072 Laktaatti, pleuranesteestä (Pf-Laktaat)  
2186 Laktaatti, selkäydinnesteestä (Li-Laktaat)  
2260 Litium (S -Li) Myrkytysepäilyssä
4601 Magnesium (P -Mg)  
  Metanoli (S -MetOH), ks. Alkoholit  
2342 Methemoglobiini (B -Hb-Met)  
2346 Metotreksaatti (S -MTX) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2360 Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O)  
4602 Myoglobiini (P -Myogl) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
3622 Natrium (P -Na)  
4760 Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP)  
3434 Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
3653 Neuronispesifinen enolaasi (Li-NSE) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
3238 Neutrofiilit (B -Neut)  
2443 Osmolaliteetti (S -Osmol)  
2444 Osmolaliteetti (U -Osmol)  
2451 Parasetamoli (S -Paras) Myrkytysepäilyssä
2474 Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)
Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-HKR, E-MCV, E-MCH, B-Trom, E-RDW, B-EryBla
 
2315 Plasmodium (kval) (B -Plas-O)  
1773 Prokalsitoniini (P -PCT) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2h
2516 Proteiini (S -Prot)  
2512 Proteiini askitesnesteestä (As-Prot)  
2518 Proteiini nivelnesteestä (Sy-Prot)  
2515 Proteiini pleuranesteestä (Pf-Prot)  
2514 Proteiini selkäydinnesteestä (Li-Prot)  
4529 Rauta (fP-Fe) Myrkytysepäilyssä
6266 Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaRiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2h
4619 S100-proteiini (S -S100) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2h
2604 Salisylaatit (S -Salis) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 2h
2651 Solut, askitesnesteestä (As-Solut)  
2658 Solut, nivelnesteestä (Sy-Solut)  
2657 Solut, pleuranesteestä (Pf-Solut)  
2655 Solut, selkäydinnesteestä (Li-Solut)  
2782 Trombiiniaika (P-Trombai) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2h
2783 Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT)  
4520 Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (P -TT-INR)  
1731 Tromboplastiiniaika (P -TT)  
4532 Troponiini T (P -TnT)  
4533 Uraatti (P -Uraat)  
4573 Urea (fP-Urea)  
  Veren sopivuuskoe (B -Xkoe) ks.veritilaukset  
3647 Verikaasuanalyysi valtimoverestä (aB-VeKaas)  
3648 Verikaasuanalyysi kapillaariverestä (cB-VeKaas)  
3649 Verikaasuanalyysi laskimoverestä (vB-VeKaas)  
9958 pH ja HCO3 sekoittuneesta laskimoverestä (mB-pH_HCO3)  
9948 Verikaasu- ja ionianalyysi valtimoverestä (aB-Velon)  
9950 Verikaasu- ja ionianalyysi laskimoverestä (vB-Velon)  
9952 Verikaasu- ja ionianalyysi kapillaariverestä (cB-Velon)  
2951 Veriryhmä ja Rh (E -ABORh)  
2953 Veriryhmä vasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O)  
  Virtsan perustutkimukset  
1881 Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul)  
1155 Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi)  
1940 Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut)  
  Veritilaukset tehdään WebFimlabin Veritilaukset -linkin kautta Jos kyseessä on kiireellinen tai hätäverensiirto: klo 9-21 soita Verikeskus p. 2277 ja klo 21-9 p. 2016
2935 Sopivuuskoenäyte (B -XKoe)