PÄIVYSTYSAJAN PUHELINNUMEROT HÄMEENLINNAN YKSIKÖSSÄ

Päivystysajan näytteenotosta soitetaan Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon:

Päivystysklinikan näytteenottopalvelu p. 041 732 0858

Vuodeosastojen näytteenottopalvelu, muut tiedustelut p. 041 732 0860

PÄIVYSTYSTUTKIMUSTEN VALIKOIMA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN HÄMEENLINNAN YKSIKÖSSÄ

Taulukossa luettelo päivystystutkimuksista lisähuomioineen. Punktionesteiden kemiallisista perustutkimuksista on tarjolla päivystyksellisesti samat tutkimukset kuin plasmasta tai seerumista.

ATK-nro Tutkimuksen nimi Huomautukset                                               
1024 Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)  
4586 Albumiini (P -Alb)  
4511 Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsa (U -AlbKre)  
4587 Alkalinen fosfataasi (P -AFOS)  
4285 Alkoholit (S -Alko) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1071 Ammoniumioni (P -NH4-ion)  
4589 Amylaasi (P -Amyl)  
3828 Antifaktori Xa-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) (P-AntiFXa)  
6348 Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaApi) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1103 Antitrombiini III (P -AT3)  
4591 Aspartaattiaminotransferaasi (P -ASAT)  
1153 Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi) Tutkimus vastataan 1-6 vrk kuluttua näytteenotosta
4592 Bilirubiini (P -Bil)  
9881 Buprenorfiini, (virtsasta), pikatesti (U -BuprPika) Akuuteissa selvityksissä
3015 Coombs, suora (E -Coomb-O)  
4594 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)  
6235 Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (P -Dabi-Ta) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1256 Digoksiini (S -Digoks) Myrkytysepäilyssä
1270 Ekg (Pt-EKG-12)  
1271 Ekg (Pt-EKG-15)  
4613 Etanoli (P -EtOH)  
1387 Fenobarbitaali (S -Fenob) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1243 Fenytoiini (S -Fenyt) Myrkytysepäilyssä
4113 Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)  
1399 Fibrinogeeni (P -Fibr)  
1471 Glukoosi (P -Gluk)  
4597 Glutamyylitransferaasi (P -GT)  
1566 Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO)  
9880 Huumeseulonta (U -HuumPika) Akuuteissa selvityksissä
6400 Hydroksibutyraatti, kokoveri (B -OHButyr)  
12500 Hyytymistekijä V, päivystystutkimus (P -FVpaiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
16244 Hyytymistekijä VIII, päivystystutkimus (P -F8paiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
1999 Kalium (P -K)  
4598 Kalsium (P -Ca)  
2019 Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)  
6384 Kalsium, albumiinikorjattu (P -Ca-Albk)  
2027 Karbamatsepiini (S -Karba) Myrkytysepäilyssä
6403 Koriongonadotropiini (P -hCG)  
4517 Kreatiinikinaasi (P -CK)  
4525 Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
4600 Kreatiniini (P -Krea)  
2184 Laktaatti, plasma (fP-Laktaat)  
4526 Laktaattidehydrogenaasi (P -LD)  
2260 Litium (S -Li) Myrkytysepäilyssä
4601 Magnesium (P -Mg)  
2342 Methemoglobiini (B -Hb-Met)  
2346 Metotreksaatti (S -MTX) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2360 Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O)  
4602 Myoglobiini (P -Myogl) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
3622 Natrium (P -Na)  
4760 Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP)  
3434 Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
3238 Neutrofiilit (B -Neut)  
2443 Osmolaliteetti (S -Osmol) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2444 Osmolaliteetti (U -Osmol) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2451 Parasetamoli (S -Paras) Myrkytysepäilyssä
2474 Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)
Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-HKR, E-MCV, E-MCH, B-Trom, E-RDW, B-EryBla
 
2315 Plasmodium (kval) (B -Plas-O)  
2487 Porfobilinogeeni osoitus (kval), kertavirtsa (U -PBG-O) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
6462 Prokalsitoniini (P -PCT) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2516 Proteiini (S -Prot)  
4529 Rauta (fP-Fe) Myrkytysepäilyssä
6266 Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaRiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2604 Salisylaatit (S -Salis) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2651 Solut, askitesneste (As-Solut)  
5356 Solut, bursaneste (Bu-Solut)  
2658 Solut, nivelneste (Sy-Solut)  
2657 Solut, pleuraneste (Pf-Solut)  
2655 Solut, selkäydinneste (Li-Solut)  
2733 Teofylliini (S -Teofy) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2782 Trombiiniaika (P-Trombai) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2783 Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT)  
4520 Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (P -TT-INR)  
1731 Tromboplastiiniaika (P -TT)  
4532 Troponiini T (P -TnT)  
4573 Urea (fP-Urea)  
3681 Valproaatti (S -Valpr)  
3277 Vankomysiini (S -VAN)  
  Veren sopivuuskoe (B -Xkoe) ks.veritilaukset  
3647 Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-VeKaas)  
3648 Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB-VeKaas)  
3649 Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-VeKaas)  
4178 Verikaasuanalyysi, napalaskimoveri (uV-VeKaas)  
4179 Verikaasuanalyysi, napavaltimoveri (uA-VeKaas)  
9958 pH_HCO3, dialyysi, koneveri (mB-pH_HCO3)  
5407 Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-Vekalon)  
4839 Verikaasut, elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-Vekalon)  
4840 Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri (cB-VekaPak)  
4838 Verikaasuanalyysi, sikiön päästä synnytyksen aikana (cB-SikiöHE)  
16334 Von Willebrand -tekijän aktiivisuus, päivystystutkimus (P -vWFpaiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 2 h
2951 Veriryhmä ja Rh (E -ABORh)  
2953 Veriryhmä vasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O)  
  Virtsan perustutkimukset  
1881 Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul)  
1155 Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi)  
1940 Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut)  
  Veritilaukset tehdään WebFimlabin Veritilaukset -linkin kautta Jos kyseessä on kiireellinen tai hätäverensiirto: klo 9-21 soita Verikeskus p. 041 732 0861 ja klo 21-9 p. 041 732 0860
2935 Sopivuuskoenäyte (B -XKoe)